Riksadvokaten har besluttet å ta ut tiltale mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Han blir tiltalt både for grov korrupsjon og for medvirknig til grov nakotikakriminalitet, etter det Nettavisen erfarer.

Gjermund Cappelen, som kan ha smuglet opp til 30 tonn hasj over mange år, er tiltalt for grov korrupsjon i tillegg til grov nakrotikakriminalitet.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060.

Nekter straffskyld

Jensen tiltales for medvirkning til grov narkotikakriminalitet etter straffelovens paragraf 162, tredje ledd, og for grov korrupsjon, får Nettavisen opplyst.

- Eirik Jensen er meget skuffet over at påtalemyndigheten har lagt Cappelens forklaring til grunn, og vil kjempe mot dette i retten, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

Så sent som i slutten av forrige uke var det besluttet at Riksadvokaten ville tiltale Jensen for grov korrupsjon, men det drøyde helt til det siste før det ble besluttet å tiltale ham for medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Nettavisen konfronterte medforsvarer Arild Holden med disse opplysningene forrige uke, men fikk ingen kommentar.

Skal ha mottatt over to millioner kroner

Mandag formiddag svarte verken Elden eller Holden på Nettavisens opplysninger om at Riksadvokaten hadde besluttet å tiltale Jensen både for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet.

Tiltalen ble forkynt til Eirik Jensen mandag. Rettssaken er berammet til høsten. Oppstart er satt til 22. august og det er satt av 16 uker til saken i Oslo tingrett.

Holden forteller til et samlet pressekorps at den tidligere polititoppen skal ha mottatt over to millioner kroner for å ha medvirket til omfattende hasjsmugling.

Riksadvokaten mener dermed at Jensen har bidratt til at Cappelen har fått hjelp av Cappelen til å innføre store mengder hasj, og blant annet har fått betaling for å bidra med dette.

Jensen har hele tiden nektet for straffskyld både for grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling i en årrekke.

- Uskyldig til det motsatte er bevist

- Vi tar utferdigelsen av tiltalen til etterretning. Jeg minner om et viktig prinsipp i norsk rett, man er uskyldig til det motsatte er bevist. Det gjelder også i denne saken, sier leder for Oslo politiforening, hvor Jensen også er medlem, Kristin Aga til Nettavisen.

- Vårt viktigste fokus som fagforening er å bidra til at Jensen sine rettigheter blir ivaretatt. Uansett utfall er dette en sak uten vinnere.

I november ble Cappelens narkotikanettverk dømt til lange fengselsstraffer i Asker og Bærum tingrett. De ble dømt for å ha vært del av en organisert kriminell gruppe, etter den såkalte «mafiaparagrafen».

Cappelen fikk ikke sin endelige dom der. For hans del slås saken fra Asker og Bærum tingrett sammen med Jensen-saken, slik at han får en samlet dom for alt, trolig i begynnelsen av 2017.

Rettssaken i Oslo tingrett er berammet i 16 uker, og starter 22. august.

Eirik Jensen ble pågrepet 24. februar 2014 og løslatt fra varetekt 30. mai samme år. Den erfarne politimannen ble først siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en svært omfattende narkotikasak med den hasjdømte bærumsmannen Gjermund Cappelen i spissen.

Innstilte på tiltale

Cappelen har forklart at Jensen bisto ham med hasjsmugling i flere år. 16. oktober 2014 ble siktelsen mot Jensen utvidet til å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse.

Etterforskningen av saken ble avsluttet i månedsskiftet august/september i fjor høst. 19. oktober sendte Spesialenheten for politisaker sin innstilling til Riksadvokaten etter å ha brukt halvannen måned på å gjennomgå etterforskningsmaterialet.

Ifølge TV 2 anbefalte Spesialenheten at det tas ut tiltale. Allerede i begynnelsen av oktober i fjor ble det kjent at Spesialenheten hadde bedt Oslo tingrett sette av fire måneder til en eventuell rettssak mot Jensen.

Jensens forsvarere Arild Holden og John Christian Elden har vært klare på at saken bør henlegges.

Politimester i Oslo politidistrikt Hans Sverre Sjøvold har heller ikke svart på Nettavisens henvendelser.