Gå til sidens hovedinnhold

- Johnsen gir blaffen i 37.490 pensjonister

- Arrogant og ufølsom behandling av utenlandspensjonistene, raser Christian Tybring-Gjedde.

Da regjeringen ved daværende finansminister Kristin Halvorsen i 2009 innførte kildeskatt for norske pensjonister i utlandet var advarslene mange fra både opposisjonspolitikere og pensjonsforeninger i utlandet. (her kan du lese alle merknadene)

For dårlig utredet, mangel på konsekvensanalyser og risiko for urettferdig skattlegging og urimelig dokumentasjonsbyrde var bare noen av advarslene. Kristin Halvorsen vendte det døve øret til.

Les mer i saken: Norskpakistanere slipper - nordmenn må betale

- De tre siste årene har vi gjort alt som er mulig for at finansministeren, finansdepartementet og skatteetaten skal våkne opp og se hvor urettferdig og tilfeldig lovgivningen slår ut, sier leder av den globale pensjonistforeningen Emigrant1 Jan Eilif Mehus til Nettavisen NA24.

Hen forteller at finansdepartementets og skatteetatens praktisering av kildeskatten fører til at pensjonister, både eldre og uføre, tvinges til å returnere til Norge enten de er alene, eller har familie.

- Det eneste alternativet for mange er å fortsette utenlandstilværelsen uten å ha midler til grunnleggende behov som for eksempel helseforsikring, medisiner og skolegang for de barn de måtte ha. Vi har flere eksempler på at noen har valg å ta sine liv, sier Mehus.

Må forholde seg til tre skattelover
Nettavisen NA24 har over lengre tid vært i kontakt med utenlandspensjonister i Tyskland, Kypros og Thailand for å komme nærmere til bunns i misnøyen med finansminister Johnsen, Finansdepartementet og Skatteetaten.

Til sammen gjelder dette 37.490 utenlandspensjonister, som alle må forholde seg til kompliserte skatteavtaler og skattesystemet i både hjemlandet og tilflyttingslandet.

Pensjonistene er svært frustrerte over ikke bare selve kildeskatten, men måten Finansdepartementet og Skatteetaten opptrer på.

- Finansministeren ser ut til å gi blaffen i oss, til tross for at vi har påpekt svært mange alvorlige feil både juridisk og i måten departmentet og skattetetaten behandler oss på. Vi får heller ikke svar på våre henvendelser. Vi får kun svar fra en saksbehandler i departementet som vi ikke klarer å forholde oss til. Kildeskatten fører til at ressurssvake minstepensjonister i land med kildeskatt må ta med seg sin utenlandske familie og flytte hjem til Norge. Alternativet er å fortsette utenlandstilværelsen uten å ha midler til grunnleggende behov som for eksempel medisiner og skolegang for barna, sier leder Mehus.

Spurte statsråden - fikk svar fra byråkrat
Da Nettavisen NA24 i november 2012 sendte en rekke spørsmål av politisk karakter direkte til finansminister Johnsen ble samtlige spørsmål besvart av ekspedisjonssjef Stig Sollund og rådgiver i finansdepartementet Johanne Rian.

Sollund og Rians svar på Nettavisens spørsmål til Sigbjørn Johnsen kan du lese her

Like før jul stilte FrP omtrent de samme spørsmålene til finansministeren via skriftlige spørsmål i Stortinget. Nå er spørsmålene besvart av finansminister Johnsen.

Her kan du lese Johnsens svar på Frps spørsmål

- Absurd situasjon
Slik reagerer skattepolitisk talsmann i Frp Christian Tybring-Gjedde på svarene:

- Det jeg forundres over aller mest er at norske pensjonister «pålegges» å betale skatt til Thailand dersom de vil unngå skatt til Norge, på tross av at thailandske myndigheter ikke ønsker denne skatteinntekten. Johnsen synes det er bra at departementets dokumentasjonskrav overfor pensjonister i Thailand fører til at thailandske myndigheter ilegger skatt som ellers ikke ville bli ilagt. Det er en absurd situasjon, sier Tybring-Gjedde. - Hva om norske pensjonister betaler én krone frivillig i skatt til Thailand? Vil de da slippe kildeskatten? Da betaler de jo skatt, spør han.

Han reagerer sterkt på at ulike skatteavtaler betyr at skattesystemet blir praktisert ulikt.

- Det er et merkelig prinsipp i et land som opphøyer likhet for loven som et urokkelig prinsipp. At norskpakistanske pensjonister i Pakistan ikke behøver betale kildeskatt er et annet eksempel på manglende likhet for den norske skatteloven. Det er svært arrogant og ufølsomt av Johnsen å hevde at dersom ikke inngåtte skatteavtaler passer norske pensjonister i utlandet, så kan de bare flytte hjem. Finansministeren mener ingenting og later til å ikke bry seg om skjebnen til gamle mennesker som i sin tid var med å bygge landet, sier Tybring-Gjedde.

Stiller spørsmål ved lovhjemmel
Lovmessig mener han at Finansdepartementet trolig bryter skatteavtalen mellom Norge og Thailand når det avkrever kildeskatt.

- Jeg stiller spørsmålstegn ved hjemmelen til å kreve skatt, og mener finansministeren burde komme med et bedre svar enn det han gjør, sier Tybring-Gjedde.

Ifølge Frps skattepoltiske talsmann lovet daværende finansminister Kristin Halvorsen overfor Stortinget under debatten i 2009 om behandling av kildeskatt at pensjonister i land som ikke hadde skatteavtale om kildeskatt ikke ville bli berørt av skatten.

- Departementets dokumentasjonskrav viser at det stikk motsatte er tilfelle. Det synes også som om mye av problemet ligger nettopp i dokumentasjonskravene fra norske skattemyndigheter og at disse kravene rammer tyngre i noen land enn andre. Jeg synes norske skattemyndigheter kunne sett på muligheter for å gjøre disse dokumentasjonskravene enklere å følge for norske pensjonister i utlandet, eventuelt lempe på dem eller følge normalen med en éngangsdokumentasjon som praktiseres ved 3+1-årsregelen.

- Et annet poeng er at all den dokumentasjonsplikten må kreve adskillig arbeidsinnsats i finansdepartementet, og går vinninga opp i spinninga? Er prinsipper viktigere enn mennesker?, sier Tybring Gjedde.

Han minner Johnsen på at en pensjon er en opparbeidet rettighet – ingen gave fra staten eller det Norske Arbeiderpartiet.

- Sosialdemokratiet på sitt verste
- Sigbjørn Johnsens opptreden vitner om at systemet er viktigere enn mennesker. Dette er sosialdemokratiet på sitt verste, sier Tybring-Gjedde.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken