Gå til sidens hovedinnhold

- Jon Gunnar Pedersen fossror

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen fikk svar på tiltale da hun beskyldte Erna Solberg for stor appetitt på oljepenger.

OSLO (Nettavisen): - Klarer ikke å holde fingrene unna godteskålen, lød kommentaren fra Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne, Marianne Marthinsen, om statsminister Erna Solberg og regjeringens forslag til statsbudsjett. I DN onsdag slaktet hun regjeringens bruk av oljekroner på statsbudsjettet, men stortingsrepresentanten fikk deretter det glatte lag for sine regnestykker av Høyres levende kalkulator, statssekretær Jon Gunnar Pedersen.

Les også: «Levende kalkulator» slakter Aps regnestykker

Men Marthinsen mener hun har sitt på det tørre.

- Jon Gunnar Pedersen fossror for å komme unna mitt overordnede poeng - etter at denne regjeringen tiltrådte, har vi hatt de mest ekspansive budsjettene på flere tiår, med unntak av kriseårene. Det må være slitsomt for en statssekretær fra Høyre å forsvare, sier Marianne Marthinsen til Nettavisen.

Jon Gunnar Pedersen hevdet at Marthinsens tall og modellbruk var feil og at begrepene og prognosebruk heller ikke var på stell.

- Det vi gjør er ikke å tappe Oljefondet, men ved å følge handlingsregelen, bruke en mindre andel av avkastningen av finansformuen i Statens Pensjonsfond Utland enn det den tilsier, sa Pedersen da han tok for seg Marthinsens kritikk punkt for punkt i Nettavisen.

Når Marianne Marthinsen svarer på Jon Gunnar Pedersens tilsvar til henne, tar hun det like systematisk, punkt for punkt. Her er svaret:

Påstand 1: - Marianne Marthinsens tall er feil. «Oljepengebruken» i 2005 var 3,5 prosent, og i Gul Bok 2014 la Stoltenberg II-regjeringen opp til 5,2 prosent.

Svar: Her er Finansdepartementets egne beregninger av strukturelt oljekorrigert underskudd i Nasjonalbudsjettet for 2005 og 2013, som er de årstallene Marthinsen bruker. Pedersen er muligens en menneskelig kalkulator, men det skorter kanskje litt på evnen til å lese tabeller.

Påstand 2: - Marthinsens modellbruk er feil.

Svar: Dette er en klassisk FRP-påstand som en statssekretær fra Høyre bør holde seg for god til å framføre. FrP har i flere runder tatt til orde for å bruke så mye penger som mulig, bare det går til «samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter», altså å tappe oljefondet fra to kraner. Det er det bred enighet blant fagfolk om at er en dum idé, og FrP har tydeligvis ikke fått gjennomslag for det selv om de sitter med finansministeren. Dersom man kikker litt nærmere på pengebruken ser man også at regjeringen legger opp til 10 prosent høyere vekst i offentlig konsum enn hva fastlandsøkonomien ventes å vokse med, så her er statssekretæren på tynn is. Tendensen under denne regjeringen er at veksten i offentlig konsum øker og at veksten i økonomien avtar.

Påstand 3: - Marthinsens begrepsbruk er feil.

Svar: Man kan selvsagt diskutere om beskrivelsen «tappe oljefondet» er presist, men det er hevet over enhver tvil at regjeringen for fjerde gang henter rekordmye penger fra fondet, og at disse pengene alternativt kunne blitt spart til kommende generasjoner.

Påstand 4: - Marthinsens prognosebruk er feil. Marthinsens prognose er at «En overdreven oljepengebruk vil straffe fastlandsindustrien dersom det slår ut på kronekursen».

Svar: Det er overraskende om Pedersen ikke har fått med seg at høy kronekurs gjør det vanskeligere for fastlandsbedriftene å få solgt sine varer i utlandet. Da bør han komme seg ut av kontoret og besøke norsk konkurranseutsatt industri. Kanskje får han også noen velmente råd om å legge bort det svært næringsfiendtlige forslaget om å øke grensen for avgiftsfri handel fra utlandet.

Påstand 5: - Marianne Marthinsens spådommer er feil. Markedet har allerede tatt inn over seg både pengebruk, innretning og budsjettimpuls, uten at valutakurs eller rentenivå reagerte en tøddel negativt på det, sier Pedersen.

Svar: Markedet hadde nok fryktet det første budsjettet med en finansminister fra FrP, og det ble nok trukket et lettelsens sukk da vi fikk se at Finansdepartementet hadde klart å moderere finansministerens parti.

Kommentarer til denne saken