Gå til sidens hovedinnhold

Jonas (12) ble syk i januar og ligger på et mørkt rom hele døgnet

Men foreldrene får ingen hjelp av Nav...

Avisa Nordland: Hele døgnet ligger Jonas (12) syk på et mørkt, stille rom.

– Ifølge Nav skal han være hjemme alene, sier mamma Berit Skorstad.

Hun og mannen Eivind Karlsen har fått avslag på søknad om pleiepenger to ganger.

Dårligere og dårligere

Jonas Skorstad ble syk i januar. Influensa, med en utmattende hoste, trodde foreldrene.

– Men han kom seg ikke. Da vi sendte ham på skolen, sendte læreren ham hjem igjen. Etter de to første ukene i januar har han ikke vært på skolen. Han er blitt dårligere og dårligere. Nå ligger han døgnet rundt på rommet sitt i huset på Mørkved. Gardinene er nede, lyset er av, forteller Berit Skorstad (53).

Fortsatt spiser han selv, men han har sluttet å gå. Han orker ikke å sitte lenger. Rullestolen i stua står ubrukt. Berit har nettopp sett til Jonas, sagt at han må plinge hvis han trenger noe mens hun er opptatt med AN.

Skrev i fortvilelse

Sist torsdag skrev hun et innlegg på Facebook som startet med «Kjære Nav». Mandag var det delt over 12 000 ganger. Hun skrev det i fortvilelse og i et håp om at Nav kanskje kunne forstå hvilken situasjon Jonas og familien er i:

«Kjære Nav, jeg vil med dette invitere deg på besøk hjem til oss. Kom til oss og se hvordan vi har det ... Ta en titt inn til Jonas ... Hvis du kom hit på besøk, ville du da si nei til å gi oss pleiepenger? Ville du da si nei til sykemelding av pappa? ...»

Nei til hjelp

For Nav har sagt nei til søknader om pleiepenger og sykepenger. Nå skjønner ikke foreldrene hva de skal gjøre.

– Vi kan jo ikke dra fra Jonas.

« ... For du forstår, Jonas er syk og trenger hjelp til alt ... Å forlate Jonas sånn er ikke et alternativ for oss Nav, uansett hva du mener. Vi må være nær hele tiden, for han har ikke krefter til å rope på oss.»

Jonas har ikke fått noen diagnose. Han er blitt utredet for mye, blant annet ME, men ingen konklusjon er trukket.

– Ikke syk nok

– Ifølge Navs avslag om pleiepenger er ikke Jonas syk nok, og han er over 12 år. To ganger har vi fått avslag med den begrunnelse. Vi trodde det måtte være en misforståelse, sier pappa Eivind Karlsen (56).

Det ble søkt om pleiepenger for Eivind første gang i april. Inntil da hadde Berit vært hjemme fordi hun var sykemeldt etter kreftbehandling.

Hun fikk brystkreft i 2008. I 2014 ble hun rammet igjen. Nå av eggstokk-kreft.

– Jeg ble operert i fjor sommer og fikk cellegift hele høsten. Derfor var jeg hjemme de første månedene da Jonas ble syk. Men da jeg gikk tilbake til jobben på universitetet, søkte Nordlandssykehuset om pleiepenger for Eivind. Da avslaget kom 13. mai, var jeg sikker på at det var en feil.

Berit underviser om velferdsstaten, forteller hun med et skjevt smil. Ikke det at hun kan alle reglene, men hun har alltid tenkt at velferdsstaten og Nav er der for å hjelpe når man virkelig trenger det.

Velferdsstaten

– Jeg tror fortsatt på velferdsstaten. Vi skjønner bare ikke hvordan vi skal nå fram. Jeg kan ikke tro at de ikke ville hjelpe oss hvis de forsto.

Da avslaget kom, visste de ikke hva de skulle gjøre, og Eivind ba om 14 dagers sykmelding. Han var utslitt. Først var det Berits sykdom, så Jonas. Samtidig ble det sendt inn ny søknad om pleiepenger. Nav sa nei til begge deler. Universitetet i Nordland, der begge jobber, hadde lagt til rette for at Eivind kunne jobbe hjemmefra. Undervisningen var over for året, og han slapp å komme på møter.

– Nav ringte universitetet og beskyldte dem nærmest for å ha konstruert et arbeidsforhold, sier Eivind.

« ... Hvis du kom hit på besøk ... ville du da ringe arbeidsgiver og si at de er for menneskelige og hjelpsomme med tilrettelegging? Jeg tror ikke det, Nav. Om du hadde sett hvilken situasjon vi er i, hadde du forstått at det er slike tilfeller du er til for å hjelpe. Du hadde kanskje til og med syntes det var litt godt å kunne hjelpe sånne som oss, for det var jo det som var oppdraget ditt, var det ikke?»

Kan bare håpe

Sykehuset har søkt om pleiepenger for Eivind for tredje gang. Han og Berit kan ikke annet enn å håpe.

– Det har vært en underlig sommer, sier Eivind. Det er som å gå i et vakuum, forklarer de.

– Og det er så veldig, veldig, veldig vondt å se sønnen sin gå fra å være en fotballgutt med mye fart i til å ligge kraftløs i senga.

Om noen få dager er det jobbstart for dem på universitetet, og storebror Ruben (16) skal tilbake på skolen. Hva gjør de da?

– Det opprører meg sånn at Nav skal legge stein til byrden i en fra før vanskelig situasjon, sier Eivind.

Takknemlige

De berømmer universitetet for å gjøre alt de kan for å legge til rette for dem. De er takknemlige overfor Nordlandssykehuset, Jonas' skole og kommunen for all hjelpen de har fått.

Og de håper og tror fortsatt på hjelp fra Nav.

– Det er ikke Nav Bodø som har med disse sakene å gjøre. Det er Nav Forvaltning. For meg ser det ut som avslagene har med organiseringen av Nav å gjøre. Det virker som de har laget en institusjon som er så beskyttet fra verden at de kan si nei. Det må være noe med avstanden til folk. Dette gjelder ikke bare oss, Kommentarene og henvendelsene jeg har fått etter Facebook-innlegget forteller mye om det, sier Berit.

I innlegget avslutter hun slik:

« ... Vi vil treffe deg Nav, vi vil gjerne ha deg på besøk, du skal få kaffe om du blir en stund. Du kan få lov til å forklare til Jonas hvorfor mamma eller pappa ikke kan være der for ham. At han bare kan ligge der alene. Du er hjertelig velkommen når som helst, og du vet hvor vi bor.»

Nav: - Kan ikke gå utover reglene

– Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon for familien, men vi har ikke anledning til å gå utover reglene.

Det sier direktør i Nav Forvaltning, Ellen Chr. Christiansen.

Pleiepenger er erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller pleie av nærstående i livets sluttfase.

– Hvem er pleiepengene for – om ikke slike tilfeller?

– Vi har kun anledning til å gi pleiepenger for barn over 12 år dersom barnet har en svært alvorlig eller livstruende sykdom. Ut fra de innsendte medisinske opplysningene kan vi ikke fastslå at kravet om livstruende eller svært alvorlig tilstand er oppfylt, sier Christiansen.

Hun legger til at siden det så langt er uklart hva barnet lider av, kan Nav heller ikke vurdere om han har en varig sykdom som kan gi rett til pleiepenger.

Politisk beslutning

– Er det meningen at 12-åringen skal være hjemme alene?

– Vi kan bare vurdere om familien har krav på en ytelse etter folketrygdloven. Bestemmelsen om at det er andre krav når barnet har fylt 12 år, er en politisk beslutning.

– Hva skal familien gjøre?

– Hvis de mener at vedtakene om pleiepenger eller sykepenger er feil, vil jeg oppfordre dem til å klage. Hvis det foreligger nye opplysninger i saken – for eksempel en legeerklæring som fastsetter diagnose – kan de be Nav om ny vurdering.

– Det finnes også andre offentlige ytelser, som omsorgslønn fra kommunen, som kan være aktuelle for familier med sykt barn, uten at jeg vet om dette er en mulighet for denne familien, sier Christiansen.

Sykepenger

Når det gjelder sykepenger sier hun at Eivind ikke hadde vært i arbeid fire uker før sykemeldingen slik kravet er, men at arbeidsgiver i ettertid har hevdet at han jobbet hjemmefra i denne perioden.

– Vi har imidlertid opprettholdt vårt vedtak siden disse opplysningene står i strid med dem som ble gitt fra arbeidsgiver i forbindelse med søknaden om pleiepenger.

Les flere saker fra Avisa Nordland her.

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken