De som pendler langt får førjulsgave fra regjeringen.

I høstens statsbudsjett foreslås det at de som pendler lengre enn 76 kilometer en vei får skattelette fra årsskiftet. I dag er fradraget fram til 35.000 kilometer é krone og 50 øre. Deretter er det 70 øre.

- Nå øker vi innslagspunktet til 50.000 kilometer. Du har maksimalt fradrag fram til 50.000, mens det i dag bare er fram til 35.000, sier Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

3226032

Dersom den økte grensen på 15.000 kilometer blir utnyttet fullt ut, utgjør det 12.000 kroner mer i fradrag. Det vil gi 3.360 kroner (28 prosent) i skattelette.

- Vi er avhengig av at folk pendler. Det skaper fleksibilitet i arbeidsmarkedet og gir folk muligheten til å arbeide andre steder enn i nærheten av der de bor. De tre regjeringspartiene står bak dette, men det har lenge vært en sak for Senterpartiet at vi skal legge til rette for pendlerne, sier Vedum.

I dag er det cirka 400.000 pendlere som får fradrag i Norge.