Gå til sidens hovedinnhold

Juryen står for fall

Dagens juryordning i lagretten står for fall, men det er uklart hva som blir alternativet.

Det sier justisminister Knut Storberget (Ap), og han får følge av Ap-nestleder Helga Pedersen.

– Vi må være forberedt på endringer i en eller annen form. En stor meddomsrett kan være en løsning, sier Storberget til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi ber nå Arbeiderpartiets medlemmer om å diskutere om juryen har livets rett og om det fortsatt trengs lekdommere i norske domstoler, sier Pedersen, som også leder Arbeiderpartiets programkomité.

Klare svakheter
Pedersen ser tydelig svakheter ved dagens ordning, der juryen i lagretten skal avgjøre skyldspørsmålet uten å begrunne avgjørelsen. En tiltalt kan i dag bli frikjent med begrunnelse i tingretten, men dømt uten begrunnelse i lagretten.

I debattheftet som Aps programkomité nå sender ut til partiets medlemmer vises det til at over halvparten av mennene som blir dømt for voldtekt i tingretten, blir frifunnet i lagretten. «Dette har skapt debatt om hvorvidt jurymedlemmene i for stor grad lar seg påvirke av fordommer og andre utenforliggende forhold framfor reelle bevis», heter det i debattheftet.

Enkelte har tatt til orde for å erstatte juryen med en meddomsrett med tre fagdommere og seks lekdommere. På den måten kan alle avgjørelser gis en tilfredsstillende begrunnelse. På den andre siden hevdes det at en slik ordning vil svekke det folkelige innslaget i domstolene, og dermed svekke prinsippet om at man skal dømmes av likemenn.

Må begrunne?
Justisminister Knut Storberget mener det er mye som taler for at lagretten bør begrunne avgjørelsene.

– Det kan enten skje ved at juryen må gi en begrunnelse eller at det blir en ordning med stor meddomsrett. Nå ønsker vi en debatt. Mange av våre medlemmer har vært med i en jury og vet hvor skoen trykker, sier Storberget.

Justisministeren er spesielt opptatt av rettssikkerheten. En begrunnelse gir ikke bare et svar, men også en sikkerhet for at det er konkrete bevis som er vurdert.

Mange opplever det som spesielt urimelig at det er det mest alvorlige sakene som ikke får skyldspørsmålet begrunnet. I dag brukes jury i lagretten i saker som kan medføre fengsel i seks år eller mer.

Forebygge mer
Helga Pedersen peker på at god velferdspolitikk er god forebygging av kriminalitet.

– Gode lokalsamfunn og fritidstilbud for unge er viktige faktorer for å forhindre at kriminelle handlinger i det hele tatt blir begått, sier hun og sender utfordringen til lokale «justispolitikere».

Justisministeren ser også for seg at andre straffeformer bør benyttes overfor den minst alvorlige kriminaliteten. Straffen kan innebære at en tagger må vaske bort taggingen.

– Det er jeg veldig tilhenger av, sier Storberget.

Han viser til at det den siste tiden har blitt færre vinningsforbrytelser mot hjem og bil.

– Men det er mulig å komme ytterligere ned, legger justisministeren til.

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker