Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på at at de ikke har fått høre om ny prislapp på kampflykjøp.

90 mrd. kroner mer
Statssekretær Roger ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet og kontreadmiral Arne Røksund ga i november informasjon til kanadiske folkevalgte om at de nye F-35 kampflyene ville koste Norge 235 milliarder kroner, skriver Aftenposten tirsdag. Det er 90 milliarder mer enn det Stortinget har fått vite at flyene skal koste.

- Svært oppsiktsvekkende
- Hvis det nye tallet stemmer er det svært oppsiktsvekkende og svært kritikkverdig at det ikke blir presentert for Stortinget, sier leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), til avisa.

Det er ifølge et et referat fra et møte mellom norske forsvarstopper og den kanadiske forsvarskomiteen at opplysningene om hva de norske F-35 vil koste nå blir kjent.

Svarte i åpen høring
I en åpen høring 24. november svarte Ingebritgsen og Røksund på spørsmål i den kanadiske nasjonalforsamlingens forsvarskomité. På spørsmål om hvor mye Norge regnet med å betale i levetidskostnader, svarte Røksund:

- Livsløpskostnadene vil bli, tror jeg, omtrent - dette er ikke offentlig ennå, så jeg må være forsiktig - 40 milliarder dollar over 30 år, sa han ifølge Aftenposten.no.

Det tilsvarer omtrent 232 milliarder norske kroner.

Holder fast ved 2008-tall
Statssekretær Roger Ingebrigtsen forklarer overfor Aftenposten.no det nye tallet med «tekniske justeringer» og sier det per i dag ikke foreligger endelige tall for levetidskostnadene for F-35. Han sier disse vil bli lagt fram for Stortinget når de foreligger. Han sier videre at det ikke er noe som tyder på at levetidskostnadene vil bli høyere enn det som ble beregnet i 2008.