Kampflyene som Norge blant annet bruker i krigføringen i Libya skal fases helt ut før det har gått tolv år. Men prisen for å kjøpe inn nye kampfly går kraftig i været. Mandag måtte forsvarsminister Grete Faremo (Ap) forklare seg i en åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité om hvorfor.

Fra 18 til 72 milliarder kroner
Her fikk komiteen høre at prislappen regjeringen nå legger til grunn for anskaffelsen av 56 fly er 61 milliarder kroner i 2011-kroner. Når det bakes inn en usikkerhet, er prislappen på 72 milliarder kroner. Det er et langt sprang fra de 18 milliarder kronene det var snakk om å bruke på 48 nye kampfly i 2008.

Derfor blir det dyrere
Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) forklarte prisstigningen blant annet med en realprisvekset på noen av komponentene samt forventet valutautvikling. Hun sa den totale prisveksten er rundt 12 prosent.

- Det var også innenfor de marginene vi tok høyde for i anslagene i stortingsproposisjonen. Den reelle kostnadsveksten utover det som er beregnet er én milliard kroner og utgjør dermed vel 2 prosent, sa Faremo.

Noen ny analyse for levetidskostnadene kunne Faremo ikke legge fram. På grunn av en full gjennomgang av Luftforsvarets struktur er Faremo ikke rede til å legge fram disse tallene før til neste år.

- Realistiske beregninger
Fremskrittspartiet Morten Høglund ville vite hvor trygg statsråden følte seg trygg på disse nye beregningene. Faremo svarte at man har grunn til å tro at dette er realistiske beregninger. Særlig mer konkret ville hun ikke være.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) svarer for regjeringen, mens kontreadmiral Arne Røksund, generalmajor Stein E. Nodeland og avdelingsdirektør Frede Hermansen er bisittere fra Forsvaret. Nodeland er den som leder kampflyprosjektet i regjeringen.

Høringen startet klokka 10.30.

Følg høringen direkte på Stortingets nett-TV her

- Vi har en forhåpning om at vi skal komme over på fastpriskontrakter og at om mulig dette er noe vi kan anvende for totalanskaffelsen. Pris per fly er i dag anslått til å være cirka 800 millioner, men dette skal som sagt forhandles ferdig før det ferdige kronetallet ligger på bordet. Forhandlingene skal føres sammen med våre øvrige partnere i programmet, sa Faremo.

Faremo var flere ganger innom den amerikanske restruktureringen av kampflyprogrammet og amerikanernes bekymring for kostnadene. Hun pekte på at kostnadenne ved utviklingsfasen er økt med 7 milliarder dollar og forlenget med mer enn tre år, men sa at ingenting av dette berører den norske anskaffelsen i særlig grad.

Rekordinvestering
Faremo innledet med å understreke hvor stor og viktig denne investeringen er.

- Jeg er glad for at komiteen går grundig til verks. Jeg håper dagen i dag vil belyse hvor viktig kampflyinvesteringen er, sa Faremo. Hun beskrev investeringen som den største enkeltinvesteringen i norsk fastlandsøkonomi noensinne.

Vil kjøpe treningsfly først
Hun sa videre at det store valget skjer neste år, da Norge skal ta stilling til hovedanskaffelsen og lokalisering av flyene. I første omgang er det snakk om anskaffe fire treningsfly som skal stasjoneres i USA, mens de første F-35-flyene etter planen kommer til Norge i 2018.

Vraket svenske fly
Det var i november 2008 den norske regjeringen offentliggjorde beslutningen om at de ønsket seg det amerikanske F-35 Joint Strike Fighter som Norges framtidige kampfly. Valget innebar en vraking av det svenske alternativet, Jas Gripen.

Den gangen var levetidskostnader i 30 år beregnet til 145 milliarder norske kroner eller 2589 millioner kroner for hvert av de 56 flyene, ifølge tall fra Forsvarsdepartementet.

Fakta om kampflykjøpet

* Prislappen for hovedanskaffelsen er nå beregnet til 62 milliarder 2011-kroner. Når det legges inn en såkalt sikkerhetsbuffer etter den såkalte P85-beregningen er prisen 72 milliarder kroner.

* Regjeringen har allerede besluttet å anskaffe fire F-35 treningsfly til opplæring. De skal tas i bruk i 2016. Skal stasjoneres ved internasjonalt treningssenter i USA.

* Enhetspris for F-35 treningsfly vil være 800 millioner kroner. De vil koste mer enn hovedflyene som kommer i 2018. Her forventes det priser på 679 millioner kroner.

* Norges gamle kampfly - F-16 - skal fases ut etter 2020 og før 2023.

* Norge vil delta i trinn 2 i utviklingen av missiler - Joint Strike Missile (JSM) skreddersydd for F-35. Disse bæres innvendig i flyet, noe som er avgjørende for å beholde flyets stealth-egenskaper. Flere norske bedrifter er involvert i denne utviklingen.