Rødt-leder Bjørnar Moxnes slakter millardsatsingen på kampfly, som han mener tvinger fram kutt i andre deler av Forsvaret.

- Dette kan helt klart bli en av norgeshistoriens aller største feilinvesteringer, sier Bjørnar Moxnes, og henviser til innkjøpet av F-35-fly til Forsvaret. Rødt-lederen mener innkjøp av nye kampfly er den viktigste grunnen til at det kuttes kraftig i Forsvaret ellers.

Han har ikke mye til overs for jagerflyinvesteringen, som foreløpig er estimert til å koste over 60 milliarder kroner.

- Kampflyprogrammet har store forsinkelser i USA, og de må gå ned på en rekke av kvalitetskravene for å rekke å bli produsert i tide. Bestillingen blir og dyrere enn forventet, i tillegg til at flere andre land som har vært interessert i programmet nå har satt sine bestillinger på is, hevder Moxnes. Han er og generelt negativ til en storinvestering på noe som primært blir brukt til offensive angrep.

LES OGSÅ: Hyppig på vingene for å møte russiske fly

Han kommer og med flengende kritikk av regjeringens håndtering av Libya-krigen og Norges bidrag.

- SV misbrukte troverdigheten
- Det som var spesielt, var jo at SV leverte argumentene, mens Faremo leverte bombene, utdyper Bjørnar Moxnes, og henviser til sitt tidligere utsagn om SV som NATOs PR-byrå i Libya-krigen.

- Vanligvis er det Arbeiderpartiet og Høyre som har presset på for at Norge skal bli med USA og NATO i stadig nye kriger. Men denne gangen var SV like ivrige. De brukte troverdigheten som et fredsparti til å selge inn en krig som har vært katastrofal, og ført til 30.000 drepte sivile, sier Moxnes, som og mener krigen i Libya har skapt en dominoeffekt med tanke på senere tids konflikter i Nord-Afrika.

Fredsparti på Stortinget igjen
Han mener Libya-krigen står som et veiskille i norsk politikk.
- Denne krigen ga den endelige bekreftelsen på at vi har et Storting uten fredspartier, og at vi har et Storting som enstemmig slutter opp om NATO og USA. Dette skal vi naturligvis endre på når vi endelig får et fredsparti på Stortinget igjen. Dette tror jeg også gjenspeiler det mange i befolkningen ønsker seg, sier Moxnes, som tror skepsisen til den voldsomme USA-oppslutningen i norsk politikk er stor.
- Dette dreier seg også om en skepsis til at Norge deltar i kriger utenfor Europa, i fjerne himmelstrøk, framfor å fokusere på å forsvare norsk territorium.

Moxnes kommer med sine eksempler på hvordan den sittende regjeringen har forsømt det norske forsvaret innenriks.

- Det var for eksempel helt feil å legge ned heimevernsavdelingen, sier han, og henviser til nedleggelsen av Heimvernets spesielavdeling HV016.

Tvilsomme operasjoner
Moxnes mener fremtidige internasjonale operasjoner som Norge skal delta i, må foregå slik som innsatsen i Libanon.
- I Libanon deltok vi med FN-mandat i fredsbevarende operasjoner. Dette er noe helt annet enn operasjonene i Afghanistan og Libya, der vi deltok med tvilsomme mandat. I Afganistan har vi så og si ikke oppnådd noen av de målene som ble listet opp. Tvert imot har vi styrket Taliban, fått så og si null forbedringer når det kommer til kvinners helse, spedbarnsdødelighet, tilgang til rent vann, og så videre. Landet har og blitt splittet mellom flere krigsherrer, som har kontroll over de ulike delene av Afghanistan. Kampen mot terror har jo skapt langt mer terror enn den skulle forhindre, sier Moxnes.

Fakta om kampflyprogrammet

Kampflyprogrammet skal kjøpe inntil 52 nye F-35 kampfly til Forsvaret. Kostnadene, inkludert nødvendig ekstrautstyr, trening, vedlikeholdsmateriell og våpen er estimert til 62,6 mrd kroner i 2013-verdi. De fire første norske flyene skal leveres i 2015 og 2016. Disse skal brukes til å trene norske mannskaper i USA. De første flyene som skal brukes i Norge planlegges levert fra 2017.

Kilde: Forsvarsdepartementet

Politikkens Robin Hood
Rødt-lederen er kritisk til både den sittende regjeringen og den borgerlige opposisjonen.
- Vi vil jo så klart velge Jens framfor Jensen. Men vi ser at det er mange som har stemt rødgrønt de siste to valgene som er skuffet. Og det har de god grunn til. Etter åtte år med rødgrønn regjering har vi altså over 100.000 fattige barn, samtidig som landets rike aldri har hatt det bedre.

Fattige skal få mer å rutte med
Han mener en betydelig strengere skattelegging av landets millionærer er måten å minske de sosiale forskjellene i Norge.
- Vi vil ha en millionærskatt for inntekter uttover 1,5 millioner kroner. Vi mener det er viktig for å få hentet inn penger til felles velferd, framfor at det forsvinner ut til luksusforbruk. Vi ønsker at de fattige skal få litt mer å rutte med. Og folk blir ikke mindre fattige ved å gjøre livet deres enda hardere, som jo er Høyres oppskrift, sier Moxnes.

Kjøper ikke argumentet
- Rikdommen til Rimi-Hagen er natulig nok skapt av to grupper: Alle oss som betaler for varene i butikken hans, der han tar et saftig mellomlegg, og skviser prisene opp. Og ikke minst de ansatte som har jobbet for alt for lav lønn i kassa på Rimi. Da må vi heller skatte litt hardere på de som lever av andres arbeid, hevder han.

- Hvis de mener de blir straffet ved å betale litt over 1 prosent formueskatt, så finnes det ikke ord for hva vi andre gjør, som betaler opp til 40 prosent i skatt på egen inntekt. Norge er et skatteparadis for de rikeste.

Bjørnar Moxnes ser på dagens stortingspartier som «systempartier».
- I mange saker er Norge en ettpartistat, fordi stortingspartiene i praksis er enige. Du kan stemme på hvem du vil av systempartiene, men du får økende forskjeller, høye lederlønninger og markedstvang uansett.

Latterlig annonsebudsjett
Selv om Moxnes øyner håpet om mandat på Stortinget, er ikke valgkampbudsjettet mye å skryte av.
- Vårt annonse- og reklamebudsjett er jo helt latterlig i forhold til partier som Høyre og Arbeiderpartiet, sier Moxnes. Han kan ikke skryte av store eksterne støttespillere i valgkampen.
- Medlemmene betaler jo kontigent, og så får vi jo støtte per stemme vi får til valget. Vi må derfor satse på aktivister som gjør en stor frivillig innsats for å få oss inn på Stortinget.

Om sperregrensa nås nå eller ved neste valg, er for Moxnes ikke det viktigste akkurat nå.
- Nå gjelder det bare å få en plass på Stortinget ved årets valg, så er sperregrensa neste mål.