Gå til sidens hovedinnhold

Kan man stole på Skatteetaten?

Stadig sterkere kritikk av skattemyndighetene.

I Dagens Næringsliv fredag går forhenværende økonomisjef i Tandberg Mette Espedal og konserndirektør Terje Rogne ut med flengende kritikk av Skatteetaten. Etter 15 års kamp vant Tandberg en knusende seier over ligningsmyndighetene.

Rogne og Espedal mener både bedrifters og vanlige folks rettssikkerhet er truet. I sitt møte med etaten opplevde de at skattemyndighetene endrer saksvinkling underveis, fatter vedtak basert på feil fakta, presenterer beregninger som er gale og unnlater å svare når skatteyter tilbakeviser påstander .

- Saksbehandlingen tar for lang tid, og ankeinnstansene i systemet oppfattes ikke som reelle. Dette kan ikke skattemyndighetene være bekjent av, sier Espedal til DN fredag.

Andre store norske bedrifter har hatt lignende opplevelser. I forrige uke gikk Ove Gusevik i First Securities ut i DN og anklaget skattemyndighetene for lemfeldig, tvilsom og tilfeldig saksbehandling i forbindelse med en sak meglerhusets grunnleggere var involvert i.

Strøk på Riksrevisjon-test
Tidligere i år kom Riksrevisjonen med en knusende dom over måten Skatteetaten behandler nordmenns skatteoppgjør.

Seks ulike skattesaker som ble presentert for 20 lokale skattekontorer avslørte stor variasjon mellom de ulike skattekontorene, og at mange lokale kontorer kom med avgjørelser i strid med skattedirektoratets konklusjon.

- Meget alvorlig
Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar Gundersen er bekymret.

- Det vi nå ser er meget alvorlig. For velferdsstaten Norge er det helt grunnleggende at folk behandles likt av skattemyndighetene og at de behandles rettferdig, sier Gundersen til NA24.

- Kan vi stole på Skatteetaten?

- Jeg får meg ikke til å svare nei på det spørsmålet selv om det kunne vært fristende. Vi er tvunget til å stole på skattemyndighetene og systemet må simpelthen fungere, sier han.

Les flere saker på NA24

Tror på forenkling
- Bør noe gjøres?

- Ja, og svaret er forenkling av skattereglene. Så komplisert det er blitt nå, med detaljregler ned til et absurd nivå, gjør det uhyre vanskelig for skattemyndighetene å gi riktig og lik behandling. Og oppgaven for den enkelte skatteyter er omtrent umulig, sier Gundersen.

Han minner om at Høyre har programfestet forenkling av skattesystemet og skattereglene.

- Vi har også gitt flere innspill til regjeringen, men foreløpig har vi talt for døve ører, sier Gundersen.

Mister tålmodigheten
Fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen er også bekymret og mener etaten opererer med en uforsvarlig lang saksbehandlingstid.

- Vi vet at etaten har vært gjennom en omorganisering og har hatt en viss forståelse for at ting ikke har fungert slik de bør. Men nå er det på tide at ting bedres, sier Nilsen og peker på at saksbehandlingstid og klagebehandlingstid har økt ytterligere de siste to årene, sier Nilsen til NA24.

Verst i skjønnsligningssaker
FrPs skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde mener den harde kritikken fra First og Tandberg er berettiget.

- Vi har tidligere sendt en rekke spørsmål til finansministeren hvor vi har bedt om redegjørelse i tilsvarende problemstillinger, sier Tybring-Gjedde.

Han forteller at mange skatteytere opplever skatteetaten som et tungrodd og lite forståelsesfullt byråkrati.

- De verste eksemplene finner vi i skjønnsligningssaker. FrPs finansfraksjon har hatt en rekke møter med mennesker som er blitt overkjørt av skattemyndighetene. Vi må ikke glemme at vanlige skattebetalere ofte står helt alene, sier han.

- Hva bør gjøres?

- Her er jeg enig med Gundersen i Høyre. Forenkling av regelverk er sentralt, og FrP har fremmet en rekke forslag i Stortinget om dette. Bevisbyrden bør dessuten i større grad flyttes over på skattemyndighetene og det bør vurderes innført redusert skattekrav dersom skattemyndighetene ikke overholder svarfrister, sier Tybring-Gjedde til NA24.

Får støtte av sjefen
Da Riksrevisjonens knusende rapport kom, forsvarte finansminister Sigbjørn Johnsen Skatteetaten.

I et svarbrev til revisjonen skrev Johnsen at han har tillit til at Skatteetaten ledes godt og at det ikke er grunnlag for å frykte for rettsikkerheten for skatteyterne.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under:

Kommentarer til denne saken