Gå til sidens hovedinnhold

Kan selge flere selskaper til utlandet

Tross salg for 70 milliarder er ikke Stein Erik Hagens Orkla ferdig med ryddejobben.

På presentasjon av Orklas resultater for fjerde kvartal redegjorde Bjørn M. Wiggen for Orklas mer rendyrkede strategi. At det skjer endringer i organisasjonsoppbyggingen er derfor ikke uventet.

Men i tillegg er en rekke selskaper flyttet over i en kategori kalt «Investment», som på sikt kan slå følge med Elkem ut Orkla-døren. Disse er Borregaard, Jotun, REC, Hydro Power og Orklas vannkraftverk.

Ifølge Wiggen er dette en kategori der Orkla bare er aktiv deleier og ikke eier 100 prosent. Wiggen påpeker og at disse selskapene kan falle begge veier.

- Det kan hende at disse selskapene blir kjøpt opp 100 prosent og satset på som nye forretningsområder, sier Wiggen.

Men ifølge konsernsjefen kan det hende det går andre veien og at de blir solgt.

- Orkla skal aktivt utvikle og støtte de ulike enhetene i konsernet. Da kan ikke porteføljen være for bred, noe som er bakgrunnen for at vi konsentrerer virksomheten der Orkla har størst forutsetninger for å lykkes, sier konsernsjefen.

Problemet for Orkla er om de får tak i noen kjøpere - og til hvilken pris.

For eksempel har Borregaard vært til salgs i en årrekke, mens andelen på 40 prosent i REC aldri vil bli solgt på dagens aksjekurser. På Oslo Børs er kursen ned med over 75 prosent de tre siste årene.

Rendyrker
Det har lenge vært kjent at det sittende styret i Orkla, med Stein Erik Hagen i spissen, ønsker å rendyrke og spisse Orkla ved å satse tyngre på kjernevirksomhetene.

Trenden har vært synlig helt siden Hagen tok over styreleder stolen etter Johan Fredrik Odfjell i 2005. Og kom sist til syne ved salget av Elkem i januar . Inklusive Elkem har Stein Erik Hagen solgt unna verdier i Orkla, til utlandet, for over 70 milliarder. I tillegg kommer de salgene Orkla har gjort til norske aktører, som Orkla Finans og Borregaard Skoger.

Les også: Har solgt til utlandet for 70 milliarder

Utover dette ligger også Bakers, Orklas ferskvarealibi, ute for salg.

- Vi regner med å ha gjennomført salgsprosessen innen sommeren, sier Torkild Nordberg, administrerende direktør i Orkla Brands.

Følger Heyerdahl
I forbindelse med ordkrigen mellom Stein Erik Hagen og tidligere konsernsjef Finn Jebsen kom det fram at Hagen ønsker å ta opp igjen deler av den linjen Jebsen og Jens P Heyerdahl hadde stor suksess med på 90-tallet. Nettopp å kjøpe opp bedrifter og bygge de opp til lønnsomme deler av konsernet.

Under Orkla Brands har det i løpet av 2010 blitt kjøp 11 små og mellomstore bedrifter som samlet øker omsetningen i selskapet med 1,4 milliarder i året.

Torkild Norberg, administrerende direktør i Orkla Brands, gir uttrykk at Innovasjon er en av Orkla Brands viktigste virkemidler for å holde følge med konkurrentene og at han heller ser færre nyheter, men med større faktor av nytenkning.

Her kan du lese om kvartalstallene til Orkla: Mer bensin på Hagen-bålet

Torsdag ettermiddag faller Orkla med 1,7 prosent til 51,95 kroner på børsen.

Les flere saker på NA24

Kommentarer til denne saken