Gå til sidens hovedinnhold

- Kan skape helseproblemer om den når bakken

Asken fra Island utgjør ikke noen helsemessig fare - foreløpig.

- Det er foreløpig ikke meldt om akutt helsefare fra vulkanskyen fra Island. Skyen kan skape helseproblemer for folk med astma og allergi dersom den når bakkenivå. Så langt beveger skyen seg høyt oppe, men Norges Astma- og Allergiforbund følger tilbakemeldinger fra fagmiljøer nøye, opplyser forbundet.

Vulkanaske er mineralske partikler som spres ved vulkanutbrudd. De minste partiklene kan gi lungeproblemer og spesielt utsatt vil da være mennesker med lungesykdommer som astma og kols.

- Fra noen vulkanutbrudd kan asken kan også inneholde irriterende stoffer som fluor, svovel og kvarts som på lang sikt kan gi lungeskader. Foreløpig vet man ikke i detalj hva askeskyen fra Island inneholder, skriver Norges Astma- og Allergiforbund i en pressemelding.

Så lenge askeskyen fra Island beveger seg i de øvre luftlagene, fører ikke dette til noen umiddelbar helsefare – heller ikke for utsatte grupper med astma og allergi.

Skyen beveger seg opp i 10.000 meter og skaper foreløpig problemer først og fremst for flytrafikken.

- Om asken vil nå bakkenivå, og i hvor store mengder, vil avhenge av meteorologiske forhold. Foreløpige prognoser fra Met Office (engelske meteorologiske institutt) viser at Vestlandet og Nord-Norge vil være mest berørt. Her er det også meldt om nedbør. Dette vil i så fall redusere mengden partikler som kan pustes inn, og det er bra for alle med astma og allergi, sier fagsjef Britt Ann Høiskar i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye i samarbeid med helsemyndighetene og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Norges Astma- og Allergiforbund, www.naaf.no anbefaler derfor at alle med astma og allergi følger med på meldinger fra Folkehelseinstituttet samt målinger av svevestøv i de største byene på luftkvalitet.info.

Helsemyndighetene i beredskap ved vulkansky
Nasjonale helsemyndigheter og de regionale helseforetakene er satt i beredskap i forbindelse med askeskyen fra vulkanutbrudd på Island som har blåst inn over deler av landet.

- Vi skal gjøre alt vi kan for at stans i ambulanseflygninger og eventuell luftforurensning skal få så få konsekvenser som mulig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stans i sivil luftfart får også konsekvenser for ambulanseflyvninger.

- Helseforetakene vurderer tiltak for å styrke akuttberedskapen i distriktene for å sikre at de som trenger akutt syketransport får det, sier helse- og omsorgsministeren.

Helsedirektoratet skal avholde møter med de regionale helseforetakene og fylkesmennene for å vurdere ytterligere tiltak i løpet av dagen. Direktoratet er også i dialog med Forsvaret for å se om det finnes andre løsninger for å få transportert de akutt syke.

Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norsk institutt for luftforskning vurderer mulige konsekvenser og tiltak i forbindelse luftforurensningen.

- Helsemyndighetene vil følge forurensningssituasjonen nøye og gi råd til befolkningen dersom det skulle oppstå helseskadelige mengder vulkanaske i luften på bakkenivå, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kommentarer til denne saken