Gå til sidens hovedinnhold

Kan starte karrieren med en rentebombe

Norges nye sentralbanksjef Øystein Olsen kan debutere med et brak.

Onsdag klokken 14.00 gjør tidligere Statistisk sentralbyrås (SSB) sjef Øystein Olsen sin debut som landets rentesjef. Norges Banks hovedstyre offentliggjør da sin rentebeslutning.

Norske renteeksperter er imidlertid klar på hva Olsen kommer til å gjøre. Svaret er ingenting.

- Vi har fokus på Norges Bank denne uka, men verken vi aller andre markedsaktører venter endring i renta nå, sier rente- og valutastrateg i Handelsbanken Nils Kristian Knudsen.

Renteanalyser fra Nordea og DnB Nor har samme fasit. Ingen endring i styringsrenten nå og ingen endringer før til sommeren.

Krone versus boligpris
- Krona svekket seg ytterligere mot euroen på fredag og endte på 7,9250. Over helgen har det ikke vært de store bevegelsene og vi noterer 7,92 mandag morgen. Eneste nyheter av interesse forrige uke i forhold til rentemøtet var Norges Banks ringerunde til deltakere i bankens regionale rekkverk samt utlånsundersøkelse. Ingen av dem brakte særlig nye signaler, sier Knudsen.

Knudsen peker på at det denne uken kommer tall som kan endre sentralbankens rentesyn. Fredag kommer NAV med ferske tall for arbeidsledigheten og SSB kommer med ett nytt konjunkturbarometer, men tallene kommer for sent til å bli tatt hensyn til på rentemøtet.

- Det eneste vi er spent på er om det kommer noen signaler om at den uventet raske konsumveksten og den bratte boligprisveksten skal gi raskere rentenormalisering enn det som er blitt signalisert hittil. Kronekursen kan dra i motsatt retning, men etter de siste dagenes bevegelser er ikke dette like opplagt, sier Knudsen.

Les også Ole Eikelands blogg: Renten skal opp

Nye signaler tidligst i mars
Analytikerkollega Maren Romstad i DnB Nor Markets er på linje med Knudsen.

- Her hjemme blir det første rentemøte med ny sentralbanksjef på tolv år, uten at vi tror dette gir store utslag i rentesettingen. Rentebanen fra den pengepolitiske rapporten i oktober tilsier uendrede renter frem til sommeren, sier Romstad.

Hun mener risikoen for tidligere renteheving har økt som følge av flere oppløftende norske makrotall.

- I lys av den siste tidens utvikling har også markedsforventningene tiltatt. Nå ser det ut til at markedet priser inn omtrent 10 basispunkter renteøkning på hvert av de neste fire møtene etter januarmøtet. Nøkkeltallene understøtter bildet av en økonomi som er på vei mot mer normal vekst, og særlig forbruksbildet og boligprisene har overrasket på oppsiden. Spesielt det siste, sett sammen med risikoen for finansielle ubalanser, trekker i retning av raskere renteøkning fra Norges Bank. Vi tror likevel ikke sentralbanken konkluderer med dette nå, men det blir trolig et tema i marsrapporten, sier Romstad.

Kan bli misforstått
Sjeføkonom Erik Bruce i Nordea tror heller ikke på renteøkning. Bruce er mest spent på Olsens debut som sentralbanksjef.

- Mest sannsynlig er det Øystein Olsen som holder pressekonferansen. Han vil trolig være forsiktig når han ordlegger seg for å unngå misforståelser. Men markedet er ikke vant til hans måte å ordlegge seg på og vi kan ikke avskrive muligheten for misforståelser som gir opphav til markedsreaksjoner. I prinsippet skal imidlertid begrunnelsen for rentebeslutningen inneholde alle signaler sentralbanken ønsker å sende, sier Bruce.

Kommentarer til denne saken