Gå til sidens hovedinnhold

Kan tjene milliarder på å bli overkjørt

Tidligere Telenor-topp pynter utskjelt brud.

Den tidligere Telenor-sjefen Jo Lunder kunne med sin styrestemme stoppet Vimpelcoms planer for oppkjøp av egyptiske Wind Telecom. I stedet for å stemme med sine tidligere kolleger i Telenor tok han parti med russerne.

- Min oppgave som styreleder i Vimpelcom er å stemme for hva jeg mener er i selskapets interesse, snarere enn å bli helt i Norge, sier Lunder til E24.

Ubehagelig
Som storaksjonær i Vimpelcom har Telenor lenge protestert heftig mot oppkjøpsplanene. Nordmennene mener et kjøp er for dyrt og for risikabelt.

Lunder, som sitter som styreleder i Vimpelcom, innrømmer at han føler det ubehagelig å stemme mot sine tidligere kolleger. Han har allikevel liten forståelse for Telenors argumenter.

Attraktivt
Ifølge Lunder er et oppkjøp attraktivt. Han mener de involverte selskapene kan hente ut synergier for 15 milliarder kroner, følge Dagens Næringsliv.

Han trekker også frem at oppkjøpet forandrer Vimpelcom fra en regional til global storspiller i telemarkedet, noe som på sikt kan øke verdiene radikalt.

Telenor eier i dag 39,6 prosent av aksjene i Vimpelcom, mens den russiske partneren Altimo eier 39,2 prosent.

Lureri
Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas er lite imponert over Lunders opptreden. Han mener oppkjøpsplanene er et forsøk på lureri fra Vimpelcoms side og at oppkjøpet strider mot aksjonæravtalen Telenor har med Altimo og Vimpelcom.

Flere norske analytikere gir Baksaas rett.

Telenor lå i mange år i strid med Altimo på grunn av eierskapet i VimpelCom, men partene kom i fjor til en løsning på stridighetene.

VimpelCom opplyste mandag at aksjonæravtalen mellom Telenor og Altimo ikke blir berørt av fusjonsvedtaket. Men Telenor mener at dette er lureri.

- Vi anser dette som et åpenbart lureri i strid med aksjonæravtalen for VimpelCom. Dette er en kunstig konstruksjon som har som eneste mål å frata Telenor sin rettmessige forkjøpsrett, og vi kommer til å forsvare våre rettigheter for å beskytte Telenors og minoritetseiernes interesser i VimpelCom. På den kommende generalforsamlingen i VimpelCom vil vi stemme mot en godkjennelse av å utstede nye aksjer til eierne av Wind Telecom, og vi oppfordrer VimpelComs minoritetsaksjonærer til å gjøre det samme, meldtr Telenor.

Også Merete Opedal i Storebrand Kapitalforvaltning tror Telenor er i ferd med å bli lurt. Hun uttaler til DN at hun regner med at Telenor vil gå rettens vei for å stoppe det hun mener er en åpenbar omgåelse av aksjonæravtalen.

Slår tilbake
Tirsdag morgen slår Fridman og hans Altimo tilbake. Telenor er sterkt i mot at Vimpelcom skal fusjonere med det egyptiske selskapet Wind Telecom, men Altimo presser på for at denne sammenslåingen skal gå igjennom.

Dermed blusser krigen om det store russiske mobilselskapet Vimpelcom opp igjen. Det er ikke snakk om småpenger det nå kriges om. For Telenor dreier det seg om verdier på 50 milliarder kroner.

Reagerer på Telenor
I en pressemelding fra Altimo heter det at man er «skuffet over Telenors endrede holdning fra stemmegivningen i Vimeplcoms styre i oktober 2010, og Telenors grunnløse beskyldninger som er nevnt i en offentlig uttalelse».

Altimo skriver videre at Vimpelcom ble startet for å ekspandere i nye markeder, og at dette mandatet tidligere er bekreftet av begge storeierne i selskapet; Telenor og Altimo.

- Nå er det en unik mulighet for Vimpelcom å bli en av verdens aller største gglobale telecomselskaper, og til og med vokse mer enn aksjonerene. Det er trist at Telenor igjen setter sine forretningsmessige interesser over de andre aksjonærenes interesser, heter det i meldingen.

- Bør ikke hindre utviklingen
Vise-administerende direktør i Altimo, Evgeny Dumalkin, skriver også i meldingen at uenigheter i forretninger ikke bør hindre den videre utviklingen for Vimpelcom. Telenor har nemlig planer om å si nei til fusjonen med Wind på den kommende generalforsamlingen. Nordmennene mener et kjøp er for dyrt og for risikabelt.

- Vi anser dette som et åpenbart lureri i strid med aksjonæravtalen for VimpelCom. Dette er en kunstig konstruksjon som har som eneste mål å frata Telenor sin rettmessige forkjøpsrett, og vi kommer til å forsvare våre rettigheter for å beskytte Telenors og minoritetseiernes interesser i VimpelCom. På den kommende generalforsamlingen i VimpelCom vil vi stemme mot en godkjennelse av å utstede nye aksjer til eierne av Wind Telecom, og vi oppfordrer VimpelComs minoritetsaksjonærer til å gjøre det samme, melder Telenor.

Telenor vs Vimpel Communications
Telenor lå i en årelang konflikt med Mikhail Fridmans AlfaGruppen.

Telenor ble i april 2008 saksøkt av det ukjente selskapet Farimex for 3,8 milliarder dollar.

Farimex er et selskap registrert på De Britiske Jomfruøyene som hevder å eie 0,002 prosent av VimpelComs aksjer.

Telenor har hevdet at Farimex har nære forbindelser til Telenors mangeårige erkefiende, oligarken Mikhail Fridman.

I søksmålet mente Farimex at Telenor hadde skadet inntjeningen til VimpelCom, der Telenor eier 33,6 prosent, fordi Telenor motsatte seg et kjøp av et ukrainsk mobilselskap. Telenor har hele tiden avvist søksmålet som grunnløst. I august i fjor ble Telenor dømt til å betale 2,8 milliarder dollar, men denne dommen ble satt til side.

Saken ble behandlet av en ankedomstol i Sibir, og der ble Telenor dømt til å betale 1,7 milliarder dollar i bot.

Men så som en forutsetning for en ny avtale med Fridman, satte Telenor som forutsetning at Farimex’ søksmål på 1,7 milliarder dollar skulle forsvinne. Om Alfa hadde tilknytning til selskapet eller ei, så forsvant søksmålet fra jordens overflate.

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album

Kommentarer til denne saken