Pegida-leder Max Hermansen får ikke undervise fra mandag, men må vente i minst én måned.

- Blant annet var det nok det at jeg uttalte at jeg ikke ville gå som en sau til slaktebenken om jeg ble angrepet, men forsvare meg innenfor nødvergeparagrafen, som gjorde at permisjonen ble gitt, skriver han selv på Facebook.

Les også: Hermansen blir permittert

Like etter la han ut et flammende innlegg, hvor han advarer jenter og deres foreldre mot sinte, unge muslimske menn.

Førstelektor ved Campus Kristiania, Elin Ørjasæter, har fulgt Hermansen-saken tett.

Nettavisen har spurt henne om Hermansens ytringer på Facebook er innenfor det «en lærer bør kunne si» - altså ytringsfrihetens grenser.

- Kan være saklig grunn til oppsigelse

- Det mest interessante med dette, er at utfallet av saken ikke er gitt, sier Ørjasæter til Nettavisen.

- Den er på grensen, og det kan hende det vil være grunn for en saklig oppsigelse av Hermansen, legger hun til.

Les også: - Dette må vi godta

- Hvor går grensen?

Hun legger til grunn at Hermansen nå er suspendert i én måned, altså får permisjon med lønn, mens saken vurderes videre av utdanningsetaten.

Samfunnsdebattanten og forfatteren mener dette er en svært viktig sak:

- Den er viktig for å avklare hvor grensen for ytringsfriheten går for en lærer. Så langt er mitt inntrykk at hans uttalelser på Facebook har kommet utenom arbeidstiden og ikke er usannheter, men meningsytringer. Det taler til hans fordel. Han kommer også med standpunkter som til dels har bakgrunn i fakta, som at unge menn fra muslimske land er overrepresentert på kriminalitet og at sterk kontroll overfor kvinner med begrunnelse i islam er vanlig, mener hun.

- På den andre siden gir han inntrykk av at alle muslimer står for samme adferd, sik at han med rette kan beskyldes for å diskriminere på bakgrunn av religion. Det taler til hans ulempe i jobben som lærer, mener forfatteren.

Les også: - Det er Hermansen som ikke er integrert

- Forskjellsbehandlet

- Hva kan så være grunn til en saklig oppsigelse?

- Det kan være at muslimske elever kan føle seg forskjellsbehandlet i undervisningen og til eksamensvurdering, slik at det skader skolens virksomhet.

Ørjasæter legger til at Hermansen har fått svært gode skussmål som lærer, også fra en annen stilling der han underviste voksne menn fra muslimske land.

- Så i denne saken er det vanskelig å spå utfallet: Jeg håper den går til Høyesterett, så vi kan få en grundig vurdering av lærernes ytringsfrihet, sier hun.

- En lærer er avhengig av tillit og respekt

Advokat og partner hos Codex, Håvard L. Bjørnstad, har arbeidsrett som en av sine spesialiteter.

Han vil ikke uttale seg spesifikt om Max Hermansen siden han ikke sitter med hele sakskomplekset, men sier på generelt grunnlag at:

- En lærer som er ansatt i den norske skolen, som skal undervise elever fra alle samfunnslag og etnisiteter/nasjonaliteter, er avhengig av deres tillit og respekt. Eventuelle uttalelser som krenker minoriteters menneskeverd, er lite forenelig med dette utgangspunktet, sier Bjørnstad til Nettavisen.

- Hvilken betydning har det at ytringene kommer på en privat Facebook-side, utenfor arbeidstiden?

- Det gjør ingen forskjell. Læreren vil være en offentlig person, og måten han ytrer seg på privat, vil nå hans skolesfære. Han er i en offentlig stilling og må tåle det søkelyset. En lærer som underviser barn, har etter mitt skjønn et særskilt ansvar og avhengig av å ha tillit hos lærere, elever og publikum, sier advokaten.

- Nedverdigende syn

- Hva kvalifiserer til en saklig oppsigelse, hvis en eventuell oppsigelsessak skulle havne i retten?

- Da vil arbeidsgiver se på summen av de ytringer vedkommende har kommet med over tid, og vurdere om tilliten er så vidt svekket at de gir grunnlag for oppsigelse, sier han.

Bjørnstad har følgende kommentar til Hermansens siste ytring om å advare mot muslimer i skolegården.

- Det er mitt inntrykk at Hermansen over tid har blitt flinkere til å balansere sine uttalelser. Men han gir fortsatt et klart inntrykk av å være forutinntatt overfor muslimer og har et et nedverdigende syn på muslimer som minoritet. Uttalelsen kan ikke vurderes isolert, men ses i sammenheng med det han har uttalt ved tidligere anledninger.

Rektor: - Internt

Nettavisen har tatt kontakt med rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben, hvor Hermansen er ansatt.

- Hvordan forholder du som rektor deg til det innlegget Max Hermansen publiserte på Facebook etter at han ble permittert?

- Det han gjør på fritiden, har jeg ingen offentlig mening om. Det håndterer vi internt. Men - Hermansen beskriver en virkelighet som ikke skolen kjenner seg igjen i, sier Hauge til Nettavisen.

Rektoren sier skolen ikke har fått noen reaksjoner fra foreldre eller elever på hans siste ytringer.

- Hvor mener du som rektor grensene for ytringsfrihet går?

- Den diskusjonen vil jeg ikke ta i media.

- Hva skjer med Hermansen etter permisjonen går ut om én måned?

- Det skal Utdanningsetaten i Oslo og jeg fortløpende vurdere, svarer han.