12.000 svenske jegere var raske på avtrekkeren da det 2. januar ble gitt klarsignal til ulvejakt. Kvoten var på 27 dyr, og etter to dager med jakt skal det være felt 25. Men ingen er helt sikre på antallet, melder Aftonbladet.se.

Svensk skippertak
Sør-Skandinavia har en felles ulvebestand, men forvaltningen på norsk og svensk side er vidt forskjellig.

- En slik ulvejakt som svenskene nå gjennomfører har vi ikke hatt her i Norge, men vi følger med på det de gjør, og utpå vårparten skal vi ha et møte med våre kolleger i Naturvårdsverket for å utveksle erfaringer, sier seniorrådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning til Nettavisen.

Klarte ikke å holde tellingen
Sverige Sveriges miljøminister Andreas Carlgren er fornøyd med gjennomføringen av ulvejakten, men kritikerne sier det var helt kaotisk. Særlig får innrapporteringssystemet kritikk.

– Det er klart det ble kaos. Hvordan skal 12.000 menn kunne ringe og rapportere til länsstyrelsen, sier Ann Dahlrerus i det svenske rovdyrforbundet til Aftonbladet.

Ulvejegerne måtte en gang i timen ringe en telefonsvarer i sitt len for å få rede på hvor mange ulver som var skutt. Men til tross for flittig rapportering, kan det ha blitt skutt flere ulver enn planlagt.

Leter etter skadeskutt ulv
Eva Thörnelöf i det svenske Naturvårdsverket sier til avisa at forholdene for jakt var svært gode og at det derfor gikk raskere enn man hadde regnet med.

På det svenske jegerforbundets nettsider meldes det at jakten fortsetter i tre len. I Gävleborg har de én ulv igjen å felle, men her er det usikkerhet knyttet til to ulver og mulig skadeskyting.

I Örebro gjenstår det én ulv å felle.

Oppdatert status om den svenske ulvejakten her (Statens veterinärmedicinska Anstalt)

Mens svenskene nå sikter mot en bestand på 210 ulver, er målet på norsk side 20-30 individer. Måten bestanden holdes nede på er også ulik. Mens svenskene nå tar et skippertak med den største ulvejakten på flere tiår, skjer ulvejakten i Norge mer stykkevis og delt. De siste ulvene som ble felt i Norge ble tatt i Hedmark rett før jul.

Sverige sikter mot 210 ulver
- Svenskene har et bestandsmål som er betydelig høyere enn hos oss. Forrige vinter hadde de en ulvebestand på 230 dyr. Målet er nå 210. Målet i Norge er at vi skal ha tre årlige ynglinger innenfor de forvaltningsområdene som er pekt ut i Hedmark, Oslo/Akershus og Østfold, forklarer Kjørstad i direktoratet.

Han mener ulik rovviltpolitikk i de to landene ikke er noe problem for forvaltningen, men sier direktoratet har hyppig kontakt med sine svenske kolleger.