Konklusjonen til økonomiprofessorene Leif Helland og Rune Sørensen er ingen bombe, men de påviser likevel en skandaløs adferd på Stortinget.

I stedet for å bruke veimilliardene der folk bor eller for å redde liv, går pengene der de gir størst politisk gevinst.

Politikerne setter altså hensynet til å bli gjenvalgt foran hensynet til å spare tusenvis av nordmenn for bilulykker eller timevis i bilkøer.

–Hvis politikerne ønsket å få maksimal politisk gevinst, så ville de satse veipenger der hver stemme kan gi flest delegater for sitt parti. Og denne studien viser at det er akkurat det de gjør. Jo flere vippevelgere, jo mindre partilojalitet og jo færre velgere det er bak hvert mandat i et gitt distrikt, jo mer veipenger har akkurat det distriktet fått, sier BI-professor Leiv Helland til Aftenposten.

Økonomene har gjennomgått alle veikronene siden 1970 for forstå hvorfor veikronene ikke brukes der det er mest bruk for vei.

Konklusjonen er drepende: Milliardene går ikke der de gir mest nytte, men der de gir flest velgere.

– De som tjener på det er områder med dårlige veiprosjekter, men med innbyggere som fremstår som politisk attraktive for de politiske partiene, altså mange vippevelgere, lite partilojalitet og få velgere bak hvert mandat. De som taper på det er områder med gode prosjekter som ikke er politisk attraktive etter tilsvarende målestokk, sier Helland.

Den brutale sannheten er altså at Stortinget setter hensynet til sin egen politiske karriere foran liv og død. Nasjonalforsamlingen godtar at noen sitter i timevis i køer ut av Oslo for å kjøpe seg velgere i grisgrendte strøk.

Muligens er det politisk lurt, men det er en skam.