Tirsdag ble det kjent at et av Norges mest kjente industriselskaper selges. Orkla bekrefter at de har inngått en avtale med salg av Elkem til konsernet det kinesiske konsernet China National Bluestar Group Co Ltd. (Bluestar) for 12,5 milliarder kroner.

Med på kjøpet får kineserne en svært gunstig kraftavtale som Elkem inngikk med Statkraft den 27. juni i fjor, da selskapet overtok en andel av Norske Skogs kraftkontrakt.

Les også: Selger Elkem til Kina

Kraftavtale til 2020
Kraftavtalen omfatter 1,5 milliarder kilowattimer, noe som tilsvarer strøm for 75.000 norske husstander, eller strømforbruket til cirka 190.000 nordmenn i løpet av et år.

Elkem betaler 800 millioner kroner for strømmen, som skal dekke Elkems smelteverks kraftbehov fram til 2020.

- Vi har i lengre tid arbeidet med å sikre vårt langsiktige kraftbehov. Vi er godt fornøyd med at vi oppnådde enighet med Norske Skog om overtagelse av en andel av deres kontrakt med Statkraft. Med denne kraftavtalen styrker vi konkurranseevnen til de norske smelteverkene, sa adm. direktør Helge Aasen i Elkem da avtalen ble inngått i fjor.

Les også: Har solgt til utlandet for 50 milliarder

Ap: - Viktig med slike avtaler
At kineserne får med seg den gunstige strømavtalen på kjøpet, samtidig som norske forbrukere betaler rekordpriser og vannmagasinene er tomme, er det delte meninger om blant politikerne på Stortinget.

- Utgangspunktet mitt er at vi ønsker selvfølgelig å bruke en andel av kraftproduksjonen i Norge til industriell verdiskaping og utvikling, og om man har byttet eiere er det fremdeles viktig at man ønsker at de skal videreutvikle seg i Norge gjennom det oppkjøpet som nå har funnet sted, sier lederen av Stortingets næringskomité, Terje Aasland (Ap), til Nettavisen.

- Så sånn sett må de samme rammebetingelsene ligge til grunn for det. Noe annet er om de stenger ned produksjonen i Norge og sitter på en slik avtale, sier Aasland.

Ap-politikeren mener det er viktig med slike kraftavtaler.

- Utgangspunktet er at kraftavtaler til industrien, det synes jeg det er viktig at Statkraft inngår, slik at de understøtter industrien i Norge. Hvis det er med på å trygge arbeidsplasser og verdiskaping og utvikling i Norge, så synes jeg det er det viktige, sier Aasland.

Frp: - Er ikke gunstigere
Fremskrittspartiet er helt enig med Arbeiderpartiet.

- Denne kraftavtalen er ikke noe gunstigere enn det annen kraftindustri har i Norge, sier Harald Nesvik, som også sitter i Næringskomiteen.

Nesvik påpeker at kraftavtalen er viktig for å beholde arbeidsplassene i landet.

- Nå vet ikke vi detaljene i disse avtalene, men vi antar at den er på omtrent det samme nivå som for eksempel Hydro. Det er nettopp viktig for å beholde arbeidsplassene i Norge at man ikke gjør noe med disse kraftavtalene. For hvis avtalen blir dårligere etter oppkjøpet, er det fare for at arbeidsplasser vil forsvinne, sier Nesvik.

- Vi må sørge for at disse arbeidsplassene blir i Norge, knyttet til både produksjonsanleggene og det forskningsmessige. Og da er det viktig å lage rammevilkårene slik at det er attraktivt å være i Norge, og ikke endre på dem, sier Nesvik videre.

- Noe annet er meningsløst
Han sier samtidig at han forventer at avtalen opphører om kineserne legger ned produksjon i Norge.

- Det skal ikke være slik at man skal kunne legge ned produksjonen og bruke kraft andre steder. Jeg forventer at avtalene er opprettet på en slik måte at avtalene faller bort hvis du slutter å produsere. Rammevilkårene skal være slik at det er lukrativt å produsere i Norge, så det forventer jeg. Noe annet ville være meningsløst, sier han.

Nesvik sier han har stor tro på kinserne.

- De bruker 12 milliarder på oppkjøpet. Derfor så har jeg en forventning om at dette selskapet, som er mer spesialisert innenfor dette fagfeltet, nettopp vil kunne gå inn og være langsiktige og styrke både forskning, utvikling og produksjon i Norge.

Nesvik sier han tror oppkjøpet bare er starten på det vi vil se av kinesiske oppkjøp i Europa i årene som kommer.

Sp: - Blir veldig betenkt
Senterpartiets representant i Næringskomiteen, Irene Lange Nordahl, sier hun forutsetter at kineserne fortsetter produksjonen her i landet.

- Kraftavtalene er inngått tidligere, og det handler jo om å understøtte industriproduksjon som foregår i Norge, noe jeg forutsetter at de nye eierne gjør. Dersom produksjonen fases ut, så er jeg veldig betenkt til en sånn situasjon, sier Nordahl til Nettavisen.

- Men så lenge industriproduksjonen foregår her til lands, som kraftavtalen skal ha til hensikt, så er det innenfor rammene, sier hun.

Senterpartiet liker imidlertid salget av Elkem dårlig.

- I utgangspunktet mener vi at Elkem burde forbli i norsk eierskap for å utvikle den utviklingskompetansen de har, og det er viktig fordi det er en framtidsrettet næring det her er snakk om basert på norske naturressurser, sier Nordahl.

- Vi vil følge nøye med framover. Saken har stor politisk oppmerksomhet, påpeker hun.

SV: - Liker det veldig dårlig
SVs komitémedlem, Alf Egil Holmelid, ønsker ikke å kommentere selve kraftavtalen, men svaret sier likevel sitt:

- Vi må sikre vår industrielle industri gjennom statlig eierskap. Det er der vi kan få kontroll, ikke bare over naturressursene, men også over kompetansen, sier SV-politikeren til Nettavisen.

Holmelid er ikke fornøyd med salget av Elkem.

- Jeg liker salget veldig dårlig. Vi har argumentert for at Staten skulle gå inn slik at vi ikke fikk Elkem på utenlandske hender, sier han.

Han sier at SV nå vil jobbe for at det i den nye eierskapsmeldingen kommer inn bedre virkemidler slik at denne typen industriell kompetanse ikke kommer på utenlandske hender.

- Denne typen næring bør Staten være inne i, og minst på et nivå slik at hovedkontoret blir liggende i Norge, mener Holmelid.

Hovedkontor i Beijing
Bluestar er et ledende Kina-basert internasjonalt selskap innenfor kjemikalier og fornybare materialer.

Omsetningen i 2010 er på over 6 milliarder amerikanske dollar. Selskapet har sitt hovedkontor i Beijing.