Gå til sidens hovedinnhold

Kjemper for 21 års fengsel

David Toska kjemper for å bli dømt til 21 års fengsel. Hans advokat, Øystein Storrvik, mener at påtalemyndigheten forsøker å straffe Toska hardere ved å gi ham forvaring.

Øystein Storrvik mener at påtalemyndigheten har blitt fristet til å bruke forvaringsinstituttet som en ekstra straff. Straffeloven er altså klar på at forvaring kun skal brukes for å beskytte samfunnet.

- Jeg skal ikke argumentere mot en lang fengselsstraff, for lang fengselsstraff er i seg selv et argument mot å bruke forvaring, sa Storrvik da han startet sin prosedyre i Stavanger tingrett fredag.

Fredag la altså påtalemyndigheten ned påstand om forvaring for David Toska, Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew, Thomas Thendrup og Ridvan Halimi. Les egen sak her.

For de andre tiltalte ble det begjært lange fengselsstraffer. Les egen sak her.

- Misbruk
Storrvik sa at samfunnet skal vokte seg vel for å bruke forvaringsprinsippet i denne saken.

- Ved misbruk av forvaringsinstituttet angriper man de samme grunnverdier som man påstår at Toska angrep, sa Storrvik.

- Vi har i Norge et syn om at vi skal kunne komme tilbake til samfunnet uansett hvor ille det du har gjort er. Vi har andre samfunn uten et slikt syn. Samfunn med dødsstraff. Da skal du ikke komme tilbake til samfunnet. Da er du ferdig bokstavelig talt. Men slik ønsker vi ikke å ha det i Norge, sa han.

- Brukes som straff
Toskas forsvarer mener at harmen over Nokas-ranet har blitt så stor, at påtalemyndigheten ikke føler at lovens strengeste straff er streng nok.

- Man får et politisk press når man anser at handlingen ansees som et angrep på samfunnet. Her i denne saken har man fått et stort politisk press, konstaterte Storrvik. Så er det noe man helst ikke vil nevne: Det er egen rettsoppnevnte etat som er angrepet. Vi har en påtalemyndighet som jobber direkte med politiet som ble søkt satt ut av spill.

Storrvik poengterte at det i denne saken ikke er samfunnet som er angrepet, men en pengebinge som lå midt i Stavanger sentrum.

HTML EMBED
56-åring fra Svelvik25-åring fra StavangerThomas Thendrup (33)Johnny Thendrup (40)Dan Pettersen (30)Alf Henrik Christensen (43)Lars-Erik Andersen (28)Ikmet Kodzadziku (25)Ridvan Halimi (26)Metkel Negassie Betew (26)Erling Mathias Havnå (47)Kjell Alrich Schumann (39)David Aleksander Toska (29)Åpnes i pdf-fil

- Det som er søkt oppnåd her, er vinning. Så har man for å nå målet støtt opp mot samfunnsinstitusjoner som skal hindre dette, og det er politiet. Dette er viktig å si, for vi har lover for angrep mot samfunnet, som da er terrorisme, sa Storrvik.

- Når man ikke kan gi mer enn 21 år fengsel, så kan man være fristet til å gi forvaring for da blir tiltalte sammenlignet med personer som på forhånd er utpekt som de aller verste. Vi har Orderud-saken der de dømte slapp forvaring. Så har vi Baneheia-saken der én fikk forvaring og den andre ikke fikk det, sa Storrvik og poengterte at personer som hittil er dømt til forvaring har store psykiske problemer.

- Ikke psykisk syk
- Ingen i Norge har fått forvaring uten store forstyrrelser. Da blir den rettspsykiatriske vurderingen svært viktig, sa han.

Storrvik poengterte at Toska ikke har store psykiske problemer, og ikke har manglende impulskontroll, som kjennetegner personer som hittil er dømt til forvaring. Han er tvertimot en svært ressurssterk person med kapasitet til å planlegge et stort ran. Storrvik mener at han derfor kan nyttiggjøre seg et fengselsopphold til å bygge et nytt liv. Storrvik sier også at Toskas erkjennelse er hans første skritt mot et bedre liv.

- Toska erkjenner fordi det er et første skritt mot forbedring. Han erkjenner for det er en god plattform å jobbe ut fra. Påtalemyndigheten sier i retten at hans erkjennelse ikke er av stor betydning. Likevel nevner de hans forklaring til stadighet i sin prosedyre. Toska har gitt dem hode og hale på det som skjedde, sa Storrvik men poengterte at Toska først og fremst har erkjent for å kunne jobbe videre mot et lovlydig liv.

Storrvik sa at Toska er villig til å ta sin lange straff, men at det er viktig for ham å ha et mål å jobbe mot. Hvis han får forvaring vil det bli stor usikkerhet rundt når eller hvis han kommer ut, og dermed vanskeligere å rehabilitere seg.

Reklame

Nå gjør du utrolige kupp på vinterutstyr og vinterklær

Kommentarer til denne saken