- Dette er noe som haster for oss, siden det nye direktivet er vedtatt i EU. Vi har et unntak fra direktivet i dag, som vi gjerne vil opprettholde. Det har vi bedt om, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Møtte velvilje
Strøm-Erichsen var denne uken i Brüssel der hun fremførte Norges argumenter for helsekommissær John M. Dalli fra Malta, i EU-kommisjonen.

- Jeg opplevde ganske stor interesse for hvordan vi har innrettet vår alkoholpolitikk i Norge, og han lovet å ta det med videre til sine kolleger i kommisjonen, sier ministeren.

Viktig IT-kommisær
Men det er IT-kommisæren Neelie Kroes fra Nederland som styrer saksområdet denne saken kommer inn under.

- Fornyingsminister Rigmor Aasrud tok dette opp med Kroes da hun var der i forrige uke. Vi jobber bredt fordi det er viktig å få gjennomslag for dette unntaket. Vi mener at forbud mot reklame er en viktig del av alkoholpolitikken. Vi er spesielt opptatt av å hindre at barn og unge utsettes for reklame for alkohol og tobakk. Vi vet også at nest etter røyking er alkohol den viktigste årsak til helseskader og for tidlig død i høyinntektsland, sier Strøm-Erichsen.

Støre tar opp saken
- Hvordan ser du nå på muligheten for at vi får beholde det alkoholreklameforbudet vi har?

- Nå har jeg lagt frem våre synspunkter, og vi opplever forståelse og respekt for det. Så kommer også utenriksminister Jonas Gahr Støre til å ta dette opp med det belgiske EU-formannskapet neste uke, og så må vi bare se hvordan resultatet blir, sier statsråden.

Veto?
Kristelig Folkeparti mener Norge må legge ned veto dersom forhandlingene med EU om fortsatt forbud mot alkoholreklame ikke fører frem.

- Reklameforbudet er en sentral del av norsk alkoholpolitikk. Hvis forhandlingene ikke fører frem, må Norge reservere seg, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten til Aftenposten.

Statsminister Jens Stoltenberg mener det er for tidlig å begynne å snakke om veto.

- Vi har god erfaring i Norge når det kommer EU-direktiver vi ikke liker. I de aller, aller fleste tilfellene har vi funnet gode løsninger. I de tilfeller der vi har måttet akseptere slike vedtak, har vi funnet nasjonale tilpasninger som har gjort det håndterbart, sier han til Aftenposten. (ANB)