Skattebetalerforeningen har funnet et nytt smutthull i skattereglene. I en artikkel med tittel "Dette er det ukjente skattesmutthullet" skriver foreningen at smutthullet kan gi skattebesparelser på over 100.000 kroner for svært mange nordmenn.

Når den ene har skattebegrensning
Muligheten for saftig skattekutt gjelder ektefeller og samboere og det hele dreier seg om fordelingen av inntekter og fradrag der den ene ektefellen har skattebegrensning.

Ektefeller står nemlig fritt til å fordele enkelte fradrags- og inntektsposter mellom seg i selvangivelsen.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Dersom den ene ektefellen har stor inntekt, og den andre lav inntekt og rett til skattebegrensning, kan ekteparet spare langt over 100.000 kroner i skatt dersom inntektspostene og fradragspostene føres på smartest mulig måte.

Sparer 140.000 kroner i skatt
Det viser Skattebetalerforeningens eksempel der den ene har 800.000 kroner i inntekt og den andre er uføretrygdet med en inntekt på bare 122.770 kroner. Ekteparet har et totalt rentefradrag på 150.000 kroner, et tap på salg av askjer på 350.000 kroner og en skattepliktig gevinst på boligsalg på 500.000 kroner for inntektsåret 2011.

Skattebetalerforeningens eksempel viser at dersom ektefellene ikke gjør noe med den tilsendte selvangivelsen må de til sammen ut med 283.768 kroner i skatt. Dersom ekteparet overfører boligsalgevinsten til den med lavest inntekt blir den totale skatten paret skal betale redusert til 143.768 kroner - ett skattekutt på hele 140.000 kroner.

Se Skattebetalerforeningens detaljerte beregning her.

Dette er skattebegrensning
En viktig forutsetning er altså at den ene ektefellen har skattebegrensning. Hva er så det? I hovedsak dreier det seg om skatteytere med lav alminnelig inntekt eller begrenset skatteevne slipper å betale skatt. Det dreier seg i hovedsak om mottagere av pensjon og uføretrygd. Skattebegrensningen gjør at de som omfattes slipper skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift. Skattebegrensningen omfatter ikke toppskatt eller formuesskatt.

Skatteetatens Lignings ABC sier i tillegg følgende:
"...For skattytere som har krav på skattebegrensning, skal det ikke beregnes skatt på alminnelig inntekt eller trygdeavgift når beregningsgrunnlaget (alminnelig inntekt etter korrigering som nevnt nedenfor), ikke overstiger visse beløpsgrenser..." heter det i Lignings ABC. Beløpsgrensene for inntektsåret 2012 være kr 122 100 for enslige og kr 112 200 for hver ektefelle..."

Skattebetarerforeningen forklarer skattebegrensningsregelen slik:
"...Skattebegrensning for uføre med lav alminnelig inntekt gis automatisk. Skattebegrensning gjelder for uføre når arbeidsevnen er nedsatt med minst 2/3, og også for mottakere av behovsprøvde ytelser: overgangsstønad, pensjon til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleier og supplerende stønad til personer som har bodd kort tid i Norge. Regelen for skattebegrensning er endret med virkning fra inntektsåret 2011, og omfatter ikke lenger alderspensjonister...."

- Ikke et smutthull
Skatteetaten avviser overfor NA24 at muligheten til å kutte skatten slik Skattebetalerforeningen beskriver er et skattesmutthull.

- Dette dreier seg ikke om noe smutthull, men en mulighet som Skatteetaten aktivt opplyser om blant annet på skatteetaten.no, i rettledningen til selvangivelsen og i starthjelpen som alle husstander mottar, skriver seniorrådgiver i Skatteetaten Anette Bjerke i en epost til NA24.

Hun viser til at informasjon om saken også finnes på nettsiden til Skatteetaten.

- Muligheten til å velge hvordan de vil fordele enkelte inntekts- og fradragsposter i selvangivelsen mellom seg gjelder alle som er ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere, skriver Bjerke.