Mandag kveld ble resultatene for de nasjonale prøvene i engelsk offentliggjort, men ikke for de enkelte skolene. Onsdag kunne Nettavisen presentere alle resultatene, som avslører store forskjeller mellom elevenes engelskkunnskaper.

Les også: - Derfor er vi best

Sjekk resultatene i engelsk fra din skole lenger ned i saken.

Nettavisen har nå fått tak i prøvene som elevene har fått bryne seg på, slik at også du kan teste deg selv - og kunne gjøre deg opp en formening om vanskelighetsgraden på prøvene.

Prøvene ble gjennomført på landets barne- og ungdomsskoler i høst.

Tør du ta testen?
De nasjonale prøvene i engelsk besto av tre ulike versjoner, og det var tilfeldig hvilken versjon elevene fikk. Alle versjonene hadde totalt sett lik vanskegrad, men ulike oppgaver. Prøvene nedenfor representerer en av versjonene.

Etter å ha svart på alle spørsmålene får du vite hva du har svart riktig på - og feil, samt at du får din sammenlagte poengsum.

Tør du ta testen?

Ta den nasjonale prøven i engelsk for 5. årstrinn

Ta den nasjonale prøven i engelsk for 8. årstrinn

- De nasjonale prøvene ble gjennomført i høst, og engelsk var først ut av de nasjonale prøvene. De ble gjennomført i september, opplyser avdelingsdirektør Ole Christian Melhus i Utdanningdirektoratet til Nettavisen.

Har 60 minutter
Engelskprøvene er obligatoriske og ble besvart digitalt. Elevene fikk 60 minutter på seg til å svare, mens de på regneprøvene hadde 90 minutter.

- Prøvene følger et utviklingsregime som vi bruker for alle nasjonale prøver. Det vil si at de piloteres for et utvalg elever ett år i forkant, og så blir det gjennomført grundige analyser og kvalitetssikring av oppgavene før de sette sammen til endelig prøve, sier Melhus.

Oppgavene er laget av fagmiljøer som har lang erfaring med prøveutvikling.

- Vi bruker etablerte forskermiljøer som lager disse prøvene for oss. Poenget er at prøvene skal bestå av oppgaver med variert vanskelighetsgrad, både lette, middels og vanskelige oppgaver, sier avdelingsdirektøren til Nettavisen.

Elevene får ikke vite sin poengsum med en gang, men lærerne kan hente ut resultatene ganske kort tid etter at elevene er ferdig med prøvene.

- Må ta tak i det
Totalt er det ca. 60.000 elever på hvert årstrinn som blir testet.

Utdanningsdirektoratet ber nå skolene om å ta sine resultarer seriøst.

- Resultatene fra de nasjonale prøvene er jo et godt grunnlag for lokalt utviklingsarbeid. Så vi forventer at skoleeierne tar tak i disse resultatene og tar egne vurderinger på om de er fornøyde eller ikke, og at de diskuterer hva de kan forbedre, sier Melhus.

Resultatene vil også bli gjenstand for nasjonale analyser senere i år.

Sjekk din skole
For 8. årstrinn er resultatene fra prøvene i engelsk rangert på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårligst og fem er best. Mens det på 5. årstrinn er rangert på en skala fra 1 til 3, der 3 er best.

Trykk ctrl + f for å søke opp din skole

Her kan du søke på resultatene for 5. årstrinn (PDF) Fungerer ikke PDF? Prøv å last ned som tekstfil.

Her kan du søke på resultatene for 8. årstrinn (PDF) Fungerer ikke PDF? Prøv å last ned som tekstfil.

Sjekk resultatene fra fjorårets nasjonale prøver

- Store forskjeller
Det er Oslo-elevene som gjør det best i engelsk sammenlignet med de øvrige fylkene i Norge.

Blant åttendeklassingene kommer Finnmark, Hedmark og Østfold dårligst ut, mens det for femteklassingene er Nord-Trøndelag som ligger nederst på lista.

Les også: Oslo-elevene best i engelsk

Utdanningsdirektoratet har ingen god forklaring på de store forskjellene.

- Alle ser jo at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og skoler. Vi har ikke noen forutsetning allerede nå til å forklare årsaken til forskjellene, men det har de grunnlag for å si noe om på lokalt nivå. Fra tidligere anlyser vet vi at det er en sammenheng mellom elevenes sosio-økonomiske bakgrunn og læringsresultater, sier Melhus.

- Har dere noe akutthjelp å tilby skolene som har gjort det dårligst?

- Vi har ingen tiltakspakke på kort sikt overfor svake kommuner, men vi forventer at skoleeierne nettopp tar tak i dette, sier avdelingsdirektøren.

Resultatene for de nasjonale prøvene i lesing og regning vil bli offentliggjort senere.