Mandag ble de fylkesvise resultatene for de nasjonale prøvene i regning offentliggjort. Resultatene viser at det er Oslo som har gjort det best på 8. trinn, og at de deler førsteplassen med Akershus på 5. trinn.

Les egen sak: Oslo best i matte

Senere tirsdag kan du sjekke resultatene for din skole her hos Nettavisen.

Her er prøvene
Nettavisen har nå fått tak i prøvene som elevene har fått bryne seg på, slik at også du kan teste deg selv - og kunne gjøre deg opp en formening om vanskelighetsgraden på prøvene.

Prøvene ble gjennomfør på landets barne- og ungdomsskole tidligere i høst.

Tør du ta testen?

Ta den nasjonale prøven i regning for 5. årstrinn

Ta den nasjonale prøven i regning for 8. årstrinn

De nasjonale prøvene i regning besto av tre oppgavesett. Alle de tre oppgavesettene innehold de samme oppgavene, men oppgavene var i ulik rekkefølge. Det var tilfeldig hvilket oppgavesett elevene fikk. Prøvene ovenfor er oppgavesett 1.

Hadde 90 minutter
De nasjonale prøvene er obligatoriske, og gjennomføres i engelsk, lesing og regning i 5. og 8. Klasse.

Prøvene i engelsk og regning, ble besvart digitalt. Elevene fikk 60 minutter på seg til å svare på engelskprøven, mens de på regneprøvene hadde 90 minutter.

- Prøvene følger et utviklingsregime som vi bruker for alle nasjonale prøver. Det vil si at de piloteres for et utvalg elever ett år i forkant, og så blir det gjennomført grundige analyser og kvalitetssikring av oppgavene før de sette sammen til endelig prøve, sier avdelingsdirektør Ola Christian Melhus i Utdanningsdirektoratet til Nettavisen.

Ta engelskprøven: Klarer du engelskprøven?

Laget av fagmiljøer
Oppgavene er laget av fagmiljøer som har lang erfaring med prøveutvikling.

- Vi bruker etablerte forskermiljøer som lager disse prøvene for oss. Poenget er at prøvene skal bestå av oppgaver med variert vanskelighetsgrad, både lette, middels og vanskelige oppgaver, sier Melhus.

Elevene får ikke vite sin poengsum med en gang, men lærerne kan hente ut resultatene ganske kort tid etter at elevene er ferdig med prøvene.

Totalt er det ca. 60.000 elever på hvert trinn som blir testet.

Søk på din skoles resultater i engelsk her

Søk på din skoles resultarer i lesing her

- Store forskjeller
Resultatene fra høstens nasjonale prøver, avslører store forskjeller mellom landets mange skoler.

- Vi ser at det er veldig store forskjeller mellom kommuner og skoler, men vårt utgangspunkt er at det er skolen og kommunene selv som har forutsetning til å forstå sine egne tall. De kjenner jo sine elever godt. Vi mener at nasjonale prøver må brukes som et lokalt verktøy, sier Melhus til Nettavisen.

- Har dere noe akutthjelp å tilby skolene som har gjort det dårligst?

- Vi har ingen tiltakspakke på kort sikt overfor svake kommuner, men vi forventer at skoleeierne nettopp tar tak i dette, sier avdelingsdirektøren.

Skal analyseres
For 2007 ble det gjort en veldig grundig analyse, som viste noe om sammenheng mellom elevenes familiebakgrunn og resultatene.

Det vil snart bli publisert tilsvarende analyser for fjorårets resultater. Også årets resultater skal nå analyseres.

Hva synes du om regneprøven? si din mening i kommentarfeltet under!

Annonse: Lær lyntriks i hoderegning på Hjerneklubben.no