STORTINGET (Nettavisen): Torsdag presenterte regjeringen forslaget til statsbudsjett for 2012, og en av dem som smilte bredt i Vandrehallen på Stortinget torsdag ettermiddag, var samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Jeg er veldig fornøyd. Det er en økning på 2,4 milliarder kroner, av de 1 milliard til bane og 1,2 milliarder til vei, sier Meltveit Kleppa til Nettavisen, og legger til:

- Så det blir mye god vei, mer punktlighet på bane og økt trafikksikkerhet, siden vi bruker 200 millioner kroner mer til det, sier hun smilende.

- Noe av det viktigste
Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, er langt fra like blid som Kleppa.

- Jeg vil gjerne ha en samferdselsminister med høyere ambisjoner. Vi har et godt økonomisk handlingsrom i Norge, og da er veier, jernbane og infrastruktur noe av det viktigste vi kan gjøre for å legge grunnlaget for framtidig vekst, sier Sanner.

- Kleppa sier selv at hun er veldig fornøyd, og hun smiler bredt i dag. Hva tenker du om det?

- Da har vi en samferdselsminister uten ambisjoner for vei og jernbane, svarer han.

- Frykter utsettelser
Sanner mener det er behov for langt større bevilgninger fra samferdselsministeren.

- Det er behov for både høye bevilgninger, men også at man åpner for nye måter å bygge veiene på, for eksempel gjennom offentlig og privat samarbeid, sier han.

Høyre-politikeren frykter at konsekvensen av budsjettet kan bli at planlagte veiprosjekter blir utsatt.

- Vi ser at investeringene i vei og bane, der er man langt fra de målene man har satt seg. Selv om bevilgningene øker noe, så øker ikke antall veiprosjekter like mye. Så derfor frykter jeg at mange planlagte veiprosjekter vil bli satt på hold i flere år i en tid da man burde ha satset mer og åpnet for nye løsninger, sier han.

- Kan ikke bare ligge å sole seg
Sanner mener regjeringen heller ikke tar de nødvendige grepene som nå bør tas i statsbudsjettet.

- Budsjettet viser at det fortsatt går bra i norsk økonomi, og at vi har lav arbeidsledighet - og det skal vi glede oss over. Samtidig sier finansministeren at vi går inn i urolige tider, og da kan man ikke bare ligge på dekk å sole seg, sier Sanner til Nettavisen.

- Da er man nødt til å rette opp politikken, og der svikter regjeringen, sier han.

- På hvilke områder mener du at regjeringen svikter mest?

- Jeg mener at hvis vi skal skape trygghet og velferd framover, så må man satse på kunnskap og konkurransekraft. Jeg hadde gjerne sett en sterk satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Det vet vi er det viktigste for å øke kunnskapen i skolen, sier Sanner.

- Frykter forskningen vil tape
Han reagerer også på at regjeringen vil legge ned Forskningsfondet.

- Med de store oljeinntektene vi har i Norge, så mener jeg vi har en forpliktelse til å bygge landet og legge grunnlag for framtidig vekst og velferd. Forskningsfondet bidrar til stabilitet i bevilgningene, men regjeringen legger det ned, og da frykter jeg at forskningen vil tape i årene som kommer, sier Sanner.