Gå til sidens hovedinnhold

- Kleppa hadde fått sparken på dagen

- Politikerne viser en maktarroganse og respektløshet overfor vanlig kutyme som jeg aldri har sett lignende til.

Meglernestor Jan Petter Sissener er iharnisk over den siste skandalen i regjeringen.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Mandag meldte VG at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa trumfer igjennom byggingen av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel til 5,5 milliarder kroner. Dette skjer selv om den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS2) er svært skreptisk til prosjektet.

Og det rett ved hjemmet sitt på Hjelmelandsvågen utenfor Stavanger.

- Dette går ikke an

Hennes mann, Arne Kleppa, har vært daglig leder av Ryfylke-kommunenes veiselskap og medlem i gruppen som utredet en mulig finansieringsløsnig, ifølge VG .

- Dette går ikke an. Det er ekstremt spesielt at ektefellen sitter så tett på. Jeg skjønner rett og slett ikke at det er mulig, sier Sissener til NA24.

LES HER: - JENS LAR SEG SMØRE

- Politikerne viser en maktarroganse og respektløshet overfor vanlig kutyme som jeg aldri har sett lignende til, fortsetter han.

Videre mener meglernestoren at politikerne ofte tar seg til rette uten etikk og moral.

- Hadde dette skjedd i næringslivet, hadde Kleppa fått sparken på dagen, sier Sissener.

Rått kjør fra Kleppa

Både Arbeiderpartiets lokallagleder og Kristelig folkeparties ordfører i Forsand kommune, mener at Kleppa har godt langt utover det som er akseptabelt for en statsråd.

Kleppa har kjørt et rått politisk spill for å få sin vilje gjennom, mener Leif Nieuwejaar, lokallagsleder i Strand Ap, ifølge VG.

- Dette prosjektet ville aldri blitt en realitet om ikke Kleppa kom fra Hjelmeland, sier Ole Tom Guse, ordfører i Forsand kommune, til VG.

Bro er blitt billigere

Det er konsulentselskapet Holte Consulting som, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, har utarbeidet en uavhengig usikkerhetsvurdering av kostnadene av prosjektet. Vurderingen er utført i samarbeid med Vegvesenet prosjektteam og bygger på prosjektets kalkyler.

Konklusjonen er klar: Det er 10 år siden ulike alternativer ble vurdert, blant annet en broforbindelse, i tillegg til tunnel.

Siden har det skjedd mye innen kvalitetskrav på tunneller som gjør dem bedre og sikrere, men også dyrere å bygge. I orginalplanen var det planlagt en tunnel med ett løp, mens det senere er blitt utvidet til to. Også det har gjort prosjektet dyrere.

Når det gjelder et broalternativ, så har ikke kvalitetskravene hatt samme utvikling som for tunnel, slik at bro er i dag blitt relativt sett rimeligere, sammenlignet med tunnel. Men det kan ikke bygges bro der tunnelen er planlagt.

Med andre ord. Holte Consulting anbefaler at nye alternativer vurderes før bygging starter.

LES HELE RAPPORTEN HER

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite kom med sin innstilling tirsdag. Den er splittet. 12. juni er saken berammet.

Innstillingen fra flertallet:

1. Stortinget samtykkjer i at bompengeselskapet får løyve til å ta opp lån og krevja inn bompengar til delvis bompengefinansiering av rv. 13 Ryfylkes-ambandet. Vilkåra går fram av Prop. 109 S (2011–2012) og Innst. 363 S (2011–2012).

2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetja nærare reglar for finansieringsordninga.

Kun et mindretall fra Fremskrittspartiet er imot.

Innstillingen fra mindretallet:

Stortinget anbefaler ikke at rv. 13 Ryfylkesam-bandet (Ryfast) bygges som foreslått i Prop.109 S (2011–2012). Stortinget ber om at det så fort som mulig utarbeides ny KVU med alternative transport-løsninger mellom Ryfylke og fastlandet og om trafikale løsninger for Stavangers sentrale områder.

- Uetterrettelige og småkorrupte

Dette er ikke første gang Jan Petter Sissener refser regjeringen.

I forbindelse med «Det Store Intervjuet» på Nettavisen lørdag for noen uker siden gikk han kraftig ut og beskyldte Jens Stoltenberg for å la seg smøre.

- Jeg lider sterkt av politikerforakt. Det skyldes at politikere til stadighet viser at de er uetterrettelige og småkorrupte, i tillegg til å være inkompetente, sa Sissener.

- Jeg skjønner ikke hvordan Jens kan akseptere en gave på godt over en halv million kroner fra en interesseorganisasjon. Det er for meg ubegripelig. Han lar seg smøre, fortsatte han.

Det Sissener sikter til, er at statsminister Jens Stoltenberg, da han fylte 50 år, fikk en båt til 350.000 kroner i gave fra Arbeiderpartiet og LO. De betalte også skatten på 350.000 kroner.

- Vi må jo velge ministere ut ifra at de er kompetente, ikke at de har 20 års praksis fra det politiske liv, sa Sissener til NA24.

Magnhild Meltveit Kleppa er på reise og har ennå ikke svart på NA24s henvendelser, men til VG svarte hun mandag.

Meltveit Kleppa avviser kritikk om at hun har forfordelt veien til hjembygda.

- Mitt engasjement går på å følge opp et lokalt prosjekt som er vedtatt av Rogaland Fylkesting av alle partier unntatt SV, sier hun.

Reklame

Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner

Kommentarer til denne saken