REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen): Torsdag ettermiddag la de fire store transportetatene i Norge fram sine stamnettutredninger, for behovene de neste 20-30 årene.

Og sjelden har vi nok sett de store etatene slå mer på stortromma når det gjelder visjoner og mål.

- Min visjon er et tipp-topp transportnett innen 20 år, ikke 30, sa en selvsikker samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på presentasjonen.

Krever enorme investeringer
For å få til noe slik må bevilgningene til spesielt vei- og jernbane økes betydelig i forhold til dagens nivå, rundt en dobling.

- Rapportene viser at samferdsel må være en budsjettvinner hvert år fremover, sa Kleppa.

Det er spesielt Statens vegvesen og Jernbaneverket som har store ambisjoner. Deres anslag om hva som må til for å nå fremtidens mål, inkludert å få dagens stamnett opp til dagens formelle standarder, ligger på opp mot 850 milliarder kroner for de to sektorene - og da har en ikke tatt høyde for verken vedlikehold, fylkesveier eller høyhastighetstog. I tillegg kommer kravene fra kystverket, og eventuelle innskudd til Avinor.

Mer enn halvparten må bygges ut
Ifølge vegdirektør Terje Moe Gustavsen må langt over halvparten av dagens stamveier bygges ut for å nå ambisjonene. Det er rett og slett et for stort gap mellom dagens veistandard og det som er veinormene.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger påpekte på torsdagens pressekonferanse at oppgraderingsbehovet for jernbanen relativt sett er enda mer omfattende enn for riksveiene.

- Jernbanen vi har i dag er fra en annen tid, slå Enger fast, og påpekte at for eksempel bare fem prosent av jernbanenettet er dobbeltspor.

En jernbane som skinner
Ifølge Enger er målet at en på nærtrafikken rundt de største byene skal ha en punktlighet på 95 prosent, avganger hver 10-20 minutt i rushtiden. For å få til dette trengs det opp mot 100 milliarder kroner i investeringer.

I tillegg vil Enger ha et regionsnett med hastigheter på opp mot 250 kilometer i timen, med 30-minutters ruter og ekspressavganger. På den måten ønsker hun at folk fra Hovedstaden blant annet skal kunne komme seg til Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Halden, Sandefjord - og godt forbi Kongsberg innen en time. I dag er dette avstander som tar mer enn dobbelt så lang tid.

Hun ønsker en lignende oppgradering ut fra Stavanger, Trondheim og Bergen.

Denne oppgraderingen vil ifølge Enger koste opp mot 200 milliarder kroner. På toppen av dette, eller som et tillegg, kommer en eventuell satsing på høyhastighetstog, men der vil en først ha en rapport klar om et år.

Pengene er ikke hovedutfordringen
Ifølge både Terje Moe Gustavsen og samferdselsministeren er i dag den største utfordringen fra å få til de store visjonene, selve planprosessen. Den tar rett og slett for lang tid og skaper problemer for utbedringer av større strekninger.

Les også: - Denne veien er et godt eksempel på et prosjekt som blir liggende

- Vi må ha mer effektive planprosesser, og kanskje mer statlig regulering. Men den prosessen må også effektiviseres, sa Moe Gustavsen.

- Halvannet år på statlig plan, er ikke direkte fort, slo vegdirektøren fast fast, som får støtte av Kleppa.

Men selv om etatene nå ser ut til å få politisk støtte for en betydelig utbedring av veinettet, brøt det ut latter blant vegdirektør Moe Gustavsen og jernbanedirektør Enger da Nettavisen stilte spørsmålet om det var planer om å strekke noen nye felles linjer mellom for eksempel Oslo og Bergen, der jernbane og vei kan bygges side ved side. På den måte vil en kunne få stordriftsfordeler.

- Det å bygge firefelt fra for eksempel Oslo til Bergen, det overlater jeg til neste generasjon, sa Moe Gustavsen.

- Selv på E6 fra Oslo til Trondheim, der det er mer jevnlig trafikk, er det mye lokaltrafikk, og lite gjennomgangstrafikk, sier Moe Gustavsen, og skyter dermed ned ideer om motorveier mellom de største byene.

Både Enger og Moe Gustavsen påpekte at de bygger sammen der det er fornuftig.