Miljøfartsgrensene har vært et hett tema denne høsten, etter at det ble klart at Riksadvokaten ikke ønsker å instruere politiet til å håndheve den såkalte miljøfartsgrensen som innføres på noen av hovedstadens mest trafikkerte motorveier i vinterhalvåret.

Bakgrunnen er at de ikke er overbevist om at det faktisk finnes lovhjemmel for å innføre en fartsreduksjon ut ifra miljøhensyn på generell basis i vinterhalvåret.

Les også: Vil ikke håndheve miljøfartsgrensene

I kjølvannet av dette undersøkte Nettavisen i hvilken grad miljøfartsgrensen faktisk ble overholdt av bilistene, når en visste at det ikke var fare for å bli tatt av politiet. Ved å kjøre strekningene i Oslo med miljøfartsgrense i nøyaktig 60 km/t ble vi forbikjørt 151 ganger, der vi så en klar tendens til at det var to typer bilister på veiene: De som fulgte vanlig fartsgrense og de som fulgte miljøfartsgrense.

Ifølge Statens vegvesen øker ulykkesrisikoen når bilister holder ulik fart. Knut Arild Hareide, som leder transportkomiteen på Stortinget, har fortalt at han er bekymret for at miljøfartsgrensene kan føre til mindre respekt for fartsgrensene generelt.

Les også: Vi ble ulovlig forbikjørt 151 ganger

Hareide åpnet derfor å støtte et forslag fra Frp som nå behandles i Stortinget om å avvikle hele miljøfartsgrenseordningen - også fordi miljøgevinsten er høyst omdiskutert.

Støtter miljøfartsgrensene

I et intervju med Nettavisen avviser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at det vil bli aktuelt å avvikle den omstridte ordningen.

- Miljøfartsgrenser er noe jeg støtter, sier Kleppa til Nettavisen.

- Hensikten med miljøfartsgrensen er å redusere mengden helseskadelig svevestøv fra veibanen og oppfylle forurensningslovens krav til luftkvalitet. Nasjonale og internasjonale studier viser at miljøfartsgrenser reduserer svevestøvkonsentrasjonene, sier Kleppa.

Hun kjenner til diskusjonen rundt effekten, men mener dokumentasjonen er god.

- Folkehelseinstiutettet har gjort grundige undersøkelser av forskning på dette i Oslo, og de har god dokumentasjon på det, sier Kleppa.

Jobber med å fjerne all tvil

Samferdselsministeren sier at arbeidet er godt i gang med å fjerne all usikkerhet rundt lovligheten av miljøfartsgrensene av veien.

- Jeg har tatt et initiativ der jeg har bedt representanter fra justis- og samferdselsdepartementet sette seg ned for å se nærmere på både hjemlene for håndhevelse og ikke minst reaksjonsregelverket. Målsettingen er å rydde vekk eventuelle uklarheter fra veien en gang for alle, sier Kleppa.

Arbeidsgruppen ble satt ned allerede før sommeren, men den vil ikke være ferdig før etter årsskiftet.

- Er dynamiske fartsgrenser, der farten settes ned på dager der svevestøvet er et problem, mens farten forblir vanlig på de andre dagene, noe du vurderer?

- Det med dynamiske fartsgrenser er noe jeg regner med at gruppen ser nærmere på, og jeg avventer deres konklusjon, sier Kleppa.

Ikke bekymret for mindre respekt for loven

Samferdselsministeren deler ikke Knut Arild Hareides bekymring for at miljøfartsgrensene, slik de fungerer i dag, er med på å uthule respekten for fartsgrensene generelt.

- Jeg er først og fremst bekymret for alle som sliter med helsemessige problemer som følge av svevestøv. Miljøfartsgrenser er et virkemiddel som vi skal bruke fremover fordi vi vet det har effekt, men det er viktig å klargjøre rekasjonsregelverket, slår samferdselsministeren fast.

Under har vi lagt ved en video fra Nettavisens kjøring i fartsgrensen. Strekningen er fra omtrent E6-avkjøringen på Ring 3, og videre til Ryen. Avspillingshastigheten er satt opp.

HTML EMBED