(iOslo. no) For noen dager siden kunne vi fortelle om vinimportøren Arne Sommerfeldt i Bevco som selger klimavin. Det går ut på at for hver kartong du kjøper av den spesifikke vinen, så betaler du for mye mer klimautslipp enn den aktuelle kartongen er ansvarlig for. Pengene fra vinsalget går rett til Fremtiden i våre henders prosjekter iblant annet India.

- Dette er klimatiltak som alle kan være med på, og som alle forstår, sier Sommerfeldt til iOslo.no.

Nå viser det seg at Sommerfeldt har vært i en temmelig amper kontakt med Miljøvernminister Erik Solheim (SV) helt siden mai i år.

Avvist
«Vi tar Regjeringen på ordet og ber om at hele eller deler av de avgifter som legges på Klimavinen kanaliseres direkte til klimagassreduserende tiltak. Totalt utgjør dette p.t. kr. 140,18 per boks. I tillegg kommer moms på kr. 69,91 per boks,» skriver Sommerfeldt i sitt brev til Solheim. Boksen koster 349,50 kroner på Vinmonopolet.

Dette var Erik Solheim svært lite interessert i.

«Alkoholavgiften på vin og andre alkoholholdige varer er imidlertid ment å prise de uheldige, eksterne effektuere et usunt alkoholkonsum medfører. Dette er kostnader som i stor grad samfunnet som helhet bærer, og i stedet for å øke skattenivået, bidrar alkoholavgiftene til å redusere disse kostnadene for resten av samfunnet,» skriver Solheim i sitt svar til Sommerfeldt.

Synes du Regjeringen gjør nok for å engasjere befolkningen i kampen mot global oppvarming? Si din mening under saken!

I tillegg mener departementene at i den grad det forbrennes petroleumsprodukter i produksjonen av vin i Norge, vil CO2-avgiften bidra til å redusere utslippet fra slik produksjon.

- Vi har inntrykk av at dette bare er byråkratisnakk. Vi kan bare konstatere at den nåværende regjering ikke ønsker å støtte klimaprodukter slik vi skisserer, men heller vil fronte store summer som gis til gode klimatiltak rundt omkring i verden. Det gir mer pressedekning, tordner Sommerfeldt til iOslo.no.

Hva var målet med brevvekslingen? Det er jo vanskelig å fjerne alkoholavgiften og sende den til klimatiltak?

- Vanskelig språk
- Det var heller ikke poenget mitt. Jeg legger fram en idé til hvordan forbrukere kan få kjøpe seg til bedre klima. Det var et eksempel med klimavinen min. Jeg ønsker at man skal oppfordre alle til å lage klimavarer, og legge ting til rette så bedriftene har lyst til å gjøre dette, sier Sommerfeldt.

Sommerfeldt forklarer at han slettes ikke er mot internasjonale avtaler og tiltak i de størrelser Regjeringen støtter, men at man ikke må glemme hvordan hver enkelt forbruker kan få være med på arbeidet hver dag - uten å kunne mye om internasjonale avtaler.

- Klimaprodukter er en enkel måte for folk å være med på å redusere klimautslippene. De fleste forstår ikke politikernes snakk på dette området. Det blir over hodet på folk, men hvis de kan kjøpe en kaviar som er med på å redusere CO2-utslippene, så er det mye enklere å være- og forstå at man er aktivt med i miljøarbeidet, sier Sommerfeldt.

Bedre klima jo mer du drikker

Dette er hva Sommerfeldt gjør:

  • Han importerer vinen den økologiske Château Le Cluzeau 2006, og alt blir pakket i bokser og klargjort her i Norge for å redusere utslippene.
  • Du kjøper vinen, som i utgangspunktet står for tre kilo CO2-utslipp.
  • I det du kjøper vinen, så betaler Sommerfeldt for hele 18 kilo CO2.
  • Pengene går direkte til konkrete prosjekter, som å erstatte strøm fra dieselgeneratorer i India med miljøvennlig strøm fra biomasseanlegg.

Dette tenker du helt sikkert ikke på når du nyter et par-fem glass med rødvin i kveld, men hele poenget er at du skal nyte og ikke ha dårlig samvittighet. Jo mer du forbruker, dess mer penger får hardcore, konkrete klimatiltak.

- De som kjøper er med på å redusere, ikke bare kompensere. Og vi tjener penger på det samtidig! jubler Sommerfeldt.

Selger du klimavarer som ikke bare kompenserer for utslippene, men også betaler for mer CO2-utslipp? Har du ideer til gode miljøsaker? Send journalist Bjørn Lecomte en mail på bjorn.lecomte@ioslo.no

Les flere nyheter på iOslo.no