OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Martti Ahtisaari fikk tildelt den ærverdige Nobels fredspris i Oslo rådhus onsdag ettermiddag.

Ahtisaari kom med hard kritikk i talen sin og klandret verdenssamfunnet for å være passive i forhold til å skape fred i verden. NUPI-direktør Jan Egeland mener kritikken er berettiget.

- Absolutt. Jeg synes egentlig at han var ganske diplomatisk. Blant annet når han sier at FN ikke blir gitt handlerom eller ressurser til å avslutte de gjenværende krigene, sier Egeland til Nettavisen.

Frp-formann Siv Jensen har tidligere gitt uttrykk for at hun ikke er særlig begeistret for det utvidede fredsbegrepet Nobelkomiteen har operert med. Jensen mener Ahtisaari er en verdig vinner av årets fredspris, men tar til seg kritikken om at verdenssamfunnet gjør for lite.

- Det er jo synspunkter det er vanskelig ikke å være enig i, men jeg synes at den viktigste oppfordringen hans var jo at man må begynne å tenke litt annerledes med bistand og fredsarbeid rundt omkring - ikke minst gjennom privat verdiskapning. Det håper jeg Erik Solheim hørte, sier Jensen til Nettavisen.

Midtøsten-konflikten
Ahtisaari sa i talen at mange hadde gitt opp håpet om en fredelig løsning på konflikten i Midtøsten, men understreket at han selv hadde stor tro på fred i regionen dersom alle parter engasjerer seg. Han fremhevet Midtøsten-konflikten som den verste konflikten i verden.

- Det er jeg nødvendigvis ikke enig i. Jeg tror nok at Midtøstens konflikter er kanskje de med det største spredningspotensialet. Men det dør flere mennesker hver uke i Kongo enn det gjør i flere av Midtøstens konflikter på ett år. Så det kommer an på øynene som ser, sier Egeland.

KrF-leder Dagfinn Høybråten påpeker at Ahtisaari unnlot å nevne andre store konflikter som skaper mye lidelser i verden.

- Vi har konflikten i Kongo som han heller ikke nevnte, som i øyeblikket bidrar til at en befolkning på Norges størrelse er på flukt. Og et tilsvarende stort antall mennesker er drept gjennom konfliktens varighet. Samtidig vil jeg fremheve konflikten i Kashmir som kanskje den mest eksplosive i øyeblikket, som han ikke nevnte, sier Høybråten.

Nobels Fredspris

*Utdeles årlig av Den norske Nobelkomite i regi av Nobelstiftelsen i Stockholm.

*Prisen: medalje, diplom og et større prisbeløp (for tiden 10 millioner svenske kroner).

*95 personer og 23 organisasjoner har mottatt prisen.

*Utdelt første gang i 1901.

Klar oppfordring til Obama
Ahtisaari benyttet også anledningen til å komme med en klar oppfordring til USAs kommende president Barack Obama om å vise handlekraft i Midtøsten. Regionen er i stor grad blitt overskygget av krigen mot terror under George W. Bushs to presidentperioder. Og fredsprisvinneren mener amerikanernes engasjement er vesentlig for en mulig konfliktløsning i området.

- Det er avgjørende. Jeg tror ikke det blir en fredelig løsning i Midtøsten uten at USA og den amerikanske presidenten engasjerer seg og spiller en stor rolle, sier Høybråten.

Les også: Ahtisaari: - Obama må handle

Det har gått ett år siden tidligere visepresident Al Gore ble tildelt Nobels fredspris sammen med FNs klimapanel. Da var den globale klimaendringen på agendaen i samtlige medier. I år har derimot avisspaltene erstattet klimakrisen med finanskrisen. Fredsprisvinner Ahtisaari nevnte finanskrisen en rekke ganger i talen, mens klimaendringen ble nevnt med kun ett ord.

- Klimautfordringene kommer til å skape mer konflikt og fattigdom. Den sammenhengen mellom fred og klima tror jeg ikke oppfattes av alle naturlig, sier Høyre-leder Erna Solberg til Nettavisen.

Nobelkomiteen har ved flere anledninger blitt kritisert for at de har utvidet fredsbegrepet og tildelt prisen til personer som kanskje ikke faller inn under de tradisjonelle kriteriene. Det gjelder blant annet Gore og FNs klimapanel.

Les også: Nobelkomiteen undersøkes av svenskene

Nobelstiftelsen i Sverige har opplyst at de skal undersøke om Nobelkomiteen i Norge etterlever Alfred Nobels testamente. Egeland mener derimot at det er en klar sammenheng mellom fred og klimakrisen.

- Det var en setning hvor han sa at klimaendringen gjør folk enda mer sårbar. Jeg er blant dem som mener at klimaendringene er blant de største utfordringene menneskeheten står overfor og det er et opplagt konfliktpotensial i økte klimaendringer, sier Egeland.

- Finanskrisen, klimakrisen og fattigdomskrisen henger sammen. Jeg tror at det håpefulle i situasjonen er at man kanskje kan være med å gjøre noe med matkrisen og klimakrisen, og møte finanskrisen samtidig. Der ligger krisens mulighet. Jeg tror verdensledere må snakke mer om krisens mulighet enn om krisens smerte, sier Høybråten.