Gå til sidens hovedinnhold

Knut kjører rundt bomstasjonen

- Det handler om prinsipp, sier pensjonisten.

(Avisa Nordland): Bilister betaler for mye uansett, mener Knut Betheussen og kjører konsekvent rundt bomstasjonen på rv. 80 i Valnesfjord.

Han er en av 900 bilister som daglig velger å kjøre gammelveien mellom Strømsnes og Røvika, i stedet for å bruke veien med bompenger. I helgene er antallet 600-700, skriver Avisa Nordland.

Pensjonisten fra Fauske er klar i sin tale og tar heller de fire-fem minuttene ekstra det tar å kjøre rundt Venset på sin tur til og fra Bodø.

- Jeg har regnet på det og sparer litt over 20 kroner på i ikke betale den drøye femtilappen i bompenger tur-retur Bodø. Men det handler ikke så mye om penger, men heller prinsippet. Vi bilister betaler avgifter nok når det gjelder bil. Både kjøp av bil, drivstoff og i tillegg avgifter gjør at jeg mener vi betaler mer enn nok. Og når ikke pengene i sin helhet går til veiutbygging og vedlikehold, er ikke motivasjonen for å betale bompenger til stede hos meg, sier Knut Bertheussen.

Slipper unna
Senest mandag var Bertheussen og kona i Bodø. Avisa Nordland møter ekteparet på tur hjem. På Strømsnes der Bertheussen må kjøre av nyveien for å slippe bompengene.

- Jeg kjørte over den nye Tverlandsbrua og det var jo en flott opplevelse. Her har jeg ikke noe valg og må betale bompenger, sier Knut Bertheussen som er i tvil om kortere kjøretid og opplevelsen er verd bompengene.

- Så lenge jeg har valget, kjører jeg rundt for å unngå bompenger, sier Bertheussen som kjører strekningen Fauske-Bodø tre-fire ganger i måneden.

Les flere saker fra Avisa Nordland.

Fordeler
- Jeg har gjort et valg på prinsipielt grunnlag. Jeg er sterkt imot bompengefinansierte veiprosjekter, sier Bertheussen som likevel ser fordeler med nye veier og moderne tunneler.

- I et trafikksikkerhetsmessig aspekt er det en fordel at veinettet blir utbygd. Men jeg mener landet Norge har råd til å betale det det koster. Vi bilister betaler iallfall nok, sier Bertheussen og legger ut på gamle rv. 80 i Valnesfjord på vei mot Fauske. Den såkalte Trivselsveien.

Tallene er fremkommet etter at Vegvesenet gjorde en telling av hvor mange kjøretøy som kjørte av riksvei 80, og valgte gammelveien i stedet, for å slippe bompenger. Dersom man velger den gamle veien, må man kjøre seks kilometer ekstra.

Ble dyrere
Styreleder Owe Gunnar Fagerli i Veipakke Salten forteller at veianlegget og Røvikatunnelen ble en god del dyrere enn antatt, og følgelig også dyrere enn det som står i proposisjonen til Stortinget.

- Det betyr at det er en større regning som skal betales, enn det som ble framlagt i Stortinget. Vi holder budsjettet, men ettersom det er basert på en lavere byggekostnad, sliter vi med merkostnadene, sier Fagerli, som tidligere var assisterende rådmannen i Fauske.

- Hvordan skal disse merkostnadene betales?

- Det er et problem som er under kontinuerlig vurdering, sier Fagerli, litt kryptisk, og legger til:

- Satsene ble justert opp ved årsskiftet, etter det som er bestemt.

- Hvor mye taper Veipakke Salten på at så mange kjører gammelveien, i forhold til de tallene dere hadde å forholde dere til?

- Det må bli litt rask hoderegning. La oss for enkelthets skyld ta 20 kroner i snitt per passering, og 500 biler. Det cirka 10.000 kr per dag, 365 dager. Det skulle vel bli noe under fire millioner kroner i året, sier Fagerli.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken