Kommunesektoren har bedt om 5,75 milliarder kroner ekstra i frie inntekter, men kan ende opp med fire. Det kan føre til bråk hos rødgrønne politikere landet rundt, skriver Aftenposten.

- Det er helt åpenbart at bare fire milliarder mer til kommunene vil svekke Regjeringens troverdighet. Bedre kommuneøkonomi var et kjernepunkt for de rødgrønne i forrige stortingsvalg, sier Sp-politiker Arild Kvaløy til Aftenposten. Han er en sentral fylkespolitiker i Rogaland og er tidligere nestleder i Kommunenes Sentralforbund (KS). Han får støtte av andre lokale politikere fra de rødgrønne partiene.

Sentrale valgløfter som fulle bassenger, flere lærere og flere hender i omsorgen kan bli vanskelig å oppfylle dersom ikke kommunene får mer å rutte med er omkvedet, ifølge Aftenposten.