Gå til sidens hovedinnhold

Konkursene på vei ned

353 bedrifter gikk konkurs i januar. Dette er 50 færre enn i samme måned i fjor.

Ifølge det oppdragsbaserte nyhetsbyrået gikk 353 bedrifter konkurs i januar, noe som er 50 færre enn samme måned i fjor. Nedgangen er mindre enn ventet, mener analyseselskapet Experian.

- Varehandelen og byggenæringen står for rundt halvparten av konkursene i årets første måned, skriver direktør Gabor Molnar i Experian i en melding.

100 butikker måtte legge inn årene i januar, åtte flere enn i fjor. 86 byggefirmaer gikk konkurs, mot 87 i fjor.

- For disse bransjene er konkurstallene fortsatt høye. Vi skal huske på at i fjor på denne tiden stod byggebransjen nærmest stille. Det har virkelig tatt lang tid å få hjulene i gang igjen i byggenæringen, skriver Molnar.

Varehandelens konkurstall ligger langt over et normalår.

- Det foregår vanligvis en avskalling av butikker på nyåret, men den ser nok ut til å bli større i år enn normalt. Veldig mange butikker gikk konkurs også i fjor.

Flere enn vanlig

Selv om konkurstallene som helhet nå ligger nærmere et normalt nivå enn de gjorde for et år siden, er de fremdeles ganske høye.

- Januar har omtrent like mange konkurser som høstmånedene i fjor. Det er en betydelig bedring sammenlignet med vårmånedene, men ikke så mye bedre enn januar i fjor. Det er litt uventet, skriver Experian-direktøren i meldingen

Dårligst har året startet i Nord-Norge
Nordland hadde over dobbelt så mange konkurser i januar sammenlignet med i fjor, med 32 mot 14. Finnmark hadde seks konkurser, mot tre i fjor.

Utviklingen er best i Vest-Agder, med de to trøndelagsfylkene på de neste plassene. Alle disse tre fylkene hadde halvparten så mange eller færre konkurser enn i januar i fjor.

- Tallgrunnlaget for en enkeltmåned kan være tynt for små fylker og mindre kommuner, så vi skal kanskje ikke trekke for bastante konklusjoner. For de største byene ser vi større konkursnedgang enn landsgjennomsnittet, sier Molnar.

I hovedstaden var det 47 konkurser i januar i år, sammenlignet med 62 i fjor. I Bergen var det 18 i år, mot 24 i fjor, mens det i Trondheim var ti i år og 20 i fjor. Stavanger er den eneste av de største byene som kan rapportere om flere konkurser enn i fjor, med åtte i år og fem i fjor, skriver Newswire.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken