- Jeg håper vi får til et bredt skatteforlik. For bedriftene er det sentralt. De bryr seg mindre om hvem som styrer og mest om forutsigbare rammer, sier Høyres finanspolitisk talsperson Svein Flåtten til Dagsavisen.

Tirsdag legger Scheel-utvalget fram sine anbefalinger om endringer i det norske skattesystemet. Utvalget er ledet av administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå. De legger fram forslag til endringer i blant annet selskapsskatten, som nå er betraktelig høyere i Norge enn i andre europeiske land.

Les hele rapporten her!

Mindre rentefradrag

Lekkasjene peker i retning av en kraftig økning i den delen av formuesskatten som handler om hus, leiligheter og fritidseiendommer. I tillegg foreslås det å redusere rentefradrag på lån fra 27 til 20 prosent. Det kommer som en følge av at utvalget foreslår å senke skatten på bedriftenes overskudd, selskapskatten, fra 27 til 20 prosent.

(en reduksjon i rentefradraget fra 27 til 20 prosent innebærer en skatteskjerpelse på 5.600 kroner årlig for et boliglån på to millioner kroner med effektiv rente på fire prosent)

Hovedgrepet fra utvalget er å vri beskatningen bort fra arbeid og bedrifter over til eiendom og forbruk.

Kutter BSU og pendlerfradrag

Utvalget foreslår også etter det Dagens Næringsliv erfarer flere skattefradrag - blant annet:

Boligeiere som i dag leier ut inntil halve boligen skattefritt skal ikke lenger få skattefritak.

Boligsparing for ungdom (BSU) er også foreslått kuttet.

Scheel-utvalget vil også avvikle eller endre dagens pendlerfradrag som er gunstig for arbeidstagere som bor langt unna arbeidsplassen.

Utvalget vil etter det DN erfarer også foreslå kutt i foreldrefradraget der du får igjen for kostnader til pass og stell av barn.

Skatteklasse 2, ordningen der fradrag er høyere når ektefeller lignes under ett for begges samlede inntekt, skal ifølge DNs kilder også fjernes.

Etter det DN kjenner til, vil Scheel-utvalget også foreslå at finansbransjen skal skattlegges hardere gjennom merverdiavgift og gebyrer. I dag er det ikke moms på finansielle tjenester.

Her kan du følge presentasjonen:

HTML EMBED

Forutsigbarhet

Et eventuelt skatteforlik vil bli det første siden Gro Harlem Brundtlands tredje regjering i 1992.

- Vi har lenge tatt til orde for et bredt skatteforlik og mener det er positivt om det er reell vilje til dette i Høyre. Selv om det alltid vil være uenighet om skattenivå, bør det av hensyn til forutsigbarheten for personer og bedrifter være enighet om de viktigste prinsippene skattesystemet skal bygge på, sier skattepolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen.

Arbeiderpartiet er særlig opptatt av å tette skattehull for internasjonale selskaper. I tillegg åpner de for å senke selskapsskatten, mot å øke andre skatter. Etter det Dagsavisen erfarer skal Arbeiderpartiet vurdere både eiendomsskatt og finansskatt.

Frps Gjermund Hagesæter tror imidlertid det blir vanskelig å få til et bredt forlik.

- Det har jeg ikke store forhåpninger om, sier han til Dagsavisen.