Gå til sidens hovedinnhold

Krangler om Munch i glasshus

Er et glasshus à la Lambda i det hele tatt egnet til å huse Edvard Munchs verdifulle malerier?

OSLO (Nettavisen): - Har man virkelig tenkt gjennom behovene til et musealt bygg og kravene til temperatur og luftfuktighet når noen av våre mest verdifulle kunstskatter skal bevares for ettertiden?

Frederikke Bang Lysgård, leder for konserveringen på Norsk Folkemuseum, kaster seg inn i debatten om Munch-museet og Lambda-alternativet i Bjørvika. Det er ennå ikke politisk enighet i Oslo kommune om hvor Munch-museet skal ligge. I mellomtiden fortsetter debatten å rase. På sosiale medier har Lambda-tilhengerne fått vind i seilene.

Frykter høye driftskostnader
I Klassekampen fredag rykker Bang Lysgård og kollegene på Bygdøy ut med en klar advarsel mot et uegnet museumsbygg som vil gjøre det unødvendig dyrt å bevare Munchs kunst. De frykter at Lambda-bygget - et høyhus med fasade av glass - ikke vil kunne tilby det Munch-museet krever i form av svært stabilt inneklima og spesielle luft- og lysforhold.

Konservatorene på folkemuseet har erfaring både med gamle murbygg og moderne bygg. På Bygdøy befinner mange av museets gjenstander seg i et bygg fra 1990-tallet, men det har tynne vegger som lett påvirkes av klimaet på utsiden. Resultatet er høye driftskostnader til elektrisitet og til mekanisk kontroll av luftfuktighet og temperatur.

- Dette kunne vært unngått om man hadde bygget et mer bærekraftig bygg med tanke på å isolere godt, sier Bang Lysgård.

- Det vi peker på er at Oslo kommune bør tenke lenger enn til klipping av snora og åpningen av bygget når det gjelder Munch-museet. De bør tenke på driftskostnader som de skal leve med hele veien, sier Bang Lysgård til Nettavisen.

Hun er redd for at høyhuset Lambda med sine store glassfasader vil vise seg uegnet eller svært kostbart som nytt Munch-museum.

- Men at det er Munchs malerier som skal oppbevares der og stilles ut er vel noe arkitektene og de som har planlagt Lambda har tenkt på?

- Mest fokus på pent eller stygt
- Vi føler at dette har vært nokså fraværende i debatten. Det har vært mye snakk om Lambda er pent eller stygt og hvor Munch-museet skal ligge. Vi stiller spørsmål ved om man har tenkt behovene til et musealt bygg og hva som kreves når det gjelder Munchs malerier, sier Bang Lysgård.

- Trenger lave, stabile temperaturer
Hun peker på at luftfuktigheten i magasinene der Norsk Folkemuseum oppbevarer sine malerier ligger på rundt 50 prosent. Det er behov for å holde temperaturen lav og stabil i magasinene, folkemuseet ønsker seg rundt 10 grader, men klarer bare. I publikumsområdene må temperaturen nødvendigvis være høyere, men også her er det viktig å ha kontroll med temperaturen. Store glassfasader, slik Lambda er tegnet, gjør dette mer krevende, mener hun.

- Alt som krever oppvarming og må bruke strøm gir økte driftskostnader, påpeker Bang Lysgård.

Konservatoren peker videre på at Lambda er et høyhus og at det fordrer heis. Hun peker på at det er store luftmasser i bevegelse i en heissjakt, og det gjør det nødvendig å isolere.

Bang Lysgård sier hun ikke har noen annen agenda enn å påpeke hvilke krav til funksjonalitet som stilles til et slikt bygg. Hun vil ikke ha sterke meninger om hvor Munch-museet skal ligge, men peker på at museet bør ha godt med parkeringsplasser fordi mange av Oslo-turistene kommer i busser.

- Trenger et nytt Munch-museum
- Vi mener absolutt at Munchs samling trenger et nytt museum, men den fortjener et bygg som er gjennomtenkt for museale formål, sier hun. Bang Lysgård mener man må se på hvilke klimatiske behov og arealbehov museet har for den aktuelle samlingen.

- Så bør man designe museet og velge materialer i forhold til dette, ikke først tegne et bygg og så tilpasse de museale behovene etterpå, sier hun.

- Selvfølgelig har vi tenkt på dette

- Funksjonalitet og miljø har vært viktige prinsipper hele veien, sier Haakon Berg Jensen, kommunikasjonsrådgiver for Kulturbyggene i Bjørvika i Oslo kommune. Han sier det er grove påstander mot Lambda-prosjektet som kommer fra konservatorhold i Norsk Folkemuseum.

- Det er også objektivt feil det de kommer med. De har vitterlig ikke brukt mye tid på å sette seg inn i skisseprosjektrapporten for Lambda. Lambda er tegnet med en tett og klimatisert betongkjerne der temperatur, luftfuktighet og lysregulering er optimalt i forhold til kravene til Munchs kunst. Det er her inne bildene henger, og klimaregulerende sluser ivaretar overgangen mellom betongkjernen og kommunikasjonsområdene utenfor når det gjelder klima.

- De har uttrykt bekymring for høye driftskostnader?

- Dette har vi selvfølgelig tenkt på. Forsvarlige forvaltnings-, drifts og vedlikeholdskostnader har vært et absolutt krav i prosjekteringen. Det foreligger en egen miljørapport, og den sier at vi allerede er i energiklasse A, sier han.

Berg Jensen trekker fram Maas-museet i sjøkanten i Antwerpen som et eksempel på et tilsvarende museumsbygg som har vært en suksess.

Når det gjelder de faglige kravene som stilles til et bygg som skal huse Edvard Munchs samling, peker Berg Jensen på at Munch-museets egne fagfolk har vært involvert hele veien.

Han avviser også innvendingen om at det ikke er lagt til rette for nok parkeringsplasser i Lambda-prosjektet:

- Det er lagt opp til at busser skal kunne kjøre ned til området og slippe av passasjerene, mens det naturlig nok vil være begrensninger på privatbilisme i et slikt område av byen. Bærekraftig byutvikling i sentrum vil ikke kunne tillate privatbilisme med tilrettelagt parkering for et nytt Munch-museum, enten det er på Tøyen, Tullinløkka eller i Bjørvika. Det er imidlertid lagt opp til egne HC plasser.

- Men om Lambda blir en realitet er det ingen som vet?

- Prosjektet ble lagt vekk i fjor, men vi gjør som kommunen bestemmer. Blir Bjørvika-alternativet aktuelt igjen, tar vi det fram, sier Berg Jensen.

Lambda som nytt Munch-museum var tenkt plassert på Paulsenkaia, og bygget på vinnerkonseptet til arkitekt Herreros Arquitectos fra Spania. Prosjektet som skulle huse både Munch-museet og Stenersen-samlingen er nå avsluttet.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag

Kommentarer til denne saken