Gå til sidens hovedinnhold

Krekar-dokumentene ingen vet om

Økokrim skjuler flere dokumenter, inndelt i seriene C og D, i Krekar-saken. Verken Krekars advokat eller flere rettsinstanser kjenner til de hemmelige dokumentene.

Riksadvokaten har tidligere sagt at Krekar-etterforskningen skal være åpen, og at den vil bære preg av finansiell etterforsking. Det var en viktig grunn for at Økokrim nå har saken.

TV 2 Nettavisen kan nå avsløre at det ennå finnes flere serier med hemmelige dokumenter i Krekar-saken. I dokumentene som er fremlagt etter at Økokrim overtok saken, er det ingenting som tyder på at det er gjennomført en omfattende økonomisk etterforskning.

Hemmelig etterforskning
Helt siden mulla Krekar ble arrestert i Amsterdam den 12. september 2002 har det pågått en storstilt etterforskning mot ham.

Det har vært drevet en omfattende og hemmeligholdt etterforskning. En del av dokumentene, som er merket som A-dokumenter, er fortløpende blitt framlagt for Krekars advokat Brynjar Meling. Men i tillegg har det eksistert et stort etterforskningsmateriale som aldri er blitt gjort kjent, verken for de ulike rettsinstansene eller forsvareren.

TV 2 Nettavisen kan i dag avsløre at det finnes hemmeligholdte dokumenter i fire ulike serier.

A, B, C OG D
B-serien ble delvis sendt over til retten og forsvareren i forbindelse med den pågående behandlingen i lagmannsretten.

Etter det TV 2 Nettavisen erfarer, fikk Brynjar Meling bare sendt over noen av B-dokumentene. I tillegg har verken han eller flere rettsinstanser blitt fortalt at det også eksisterer to dokumentserier til: Dokumentene i serie C og D.

TV 2 Nettavisen er gjennom kilder blitt orientert om innholdet i disse dokumentseriene.

Store deler av politiarbeidet er utført av Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Økokrim. Den 24. februar i fjor ble etterforskningen formelt flyttet fra å være PSTs ansvar til Økokrim.

Flyttet etterforskningen
TV 2 Nettavisen avslørte i oktober i fjor at dette ble gjort etter noe som ble oppfattet som politisk press. På et kveldsmøte i justisdepartmentet den 21. februar klokka 21.30 var både PST-sjef Per Sefland, Økokrim-sjef Einar Høgetveit og statssekretær Jørn Holme fra Justisdepartementet tilstede. På møtet ble blant annet Krekar-saken diskutert.

Få dager etter ble etterforskningen flyttet fra PST til Økokrim under dekke av at det skulle utføres en omfattende økonomisk etterforskning - et arbeide hvor Økokrim har spesiell kompetanse.

Riksadvokatens instruks
Da TV 2 Nettavisen avslørte dette, fikk vi følgende kommentar fra Riksadvokaten på hvorfor Økokrim, og ikke PST, hadde hovedansvar for etterforskningen.
Les hele redegjørelsen her.

Det ble særlig lagt vekt på at åpen etterforsking av mulige overtredelser av straffeloven §§ 147a eller 147b som hovedregel ikke skal foretas av PST, men av det ordinære politiet, jf. politiloven § 17b nr. 5 annet punktum. Videre ville finansiell etterforsking åpenbart være et fremtredende element i det arbeid som skulle gjøres. I slike saker har Økokrim særlig kompetanse, skrev Riksadvokaten.

Ikke finansiell etterforskning
Krekar-etterforskningen har vært alt annet en åpen, og den bærer heller ikke preg av å være en finansiell etterforskning. Etter at Økokrim overtok etterforskningen viser dokumenter som er fremlagt, at det ikke er gjennomført en omfattende økonomisk etterforskning.

Derimot har store deler av etterforskningen basert seg på nettopp PST og hemmelige tjenester i utlandet. Store deler av det etterforskningsmaterialet som ikke er offentlig kjent innholder blant annet flere opplysninger fra samarbeidene etteretningstjenester i andre land - også opplysninger fra PUK.

Unngår Stortingets kontroll
Den utløsende årsaken til at saken ble flyttet, var etter det TV 2 Nettavisen erfarer, PSTs sterke misnøye med førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Han hadde ved en rekke tilfeller grepet inn og stanset en pågripelsesbeslutning, samt kommet med kraftig kritikk av PSTs etterforskning i saken.

I tillegg har også politiet ved å overflytte saken til Økokrim fratatt EOS-utvalget på Stortinget mulighet til kontroll. Det er dette utvalget som skal kontrollere at de hemmelige tjenestene i Norge ikke begår overtramp.

- Vi har ingen inspeksjonsmyndighet over Økokrim. Vi forholder oss rutinemessig gjennom PST om utviklingen denne saken, sier leder Leif Mevik i EOS-utvalget til TV 2 Nettavisen.

- Vet du om dere har fått forelagt all informasjon i saken?

- Jeg vet ikke hva Økokrim jobber med her. Det vi vet om Krekar saken er det vi får gjennom inspeksjon i PST.

Borgarting lagmannsrett avsier kjennelsen i Krekar-saken kl. 15.00. TV 2 Nettavisen følger saken.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis