Gå til sidens hovedinnhold

Krekar tapte i retten

Mulla Krekar blir varetektsfengslet i fire uker. Dermed får Økokrim medhold i at det er skjellig grunn til mistanke mot mullaen.

Kjennelsen er en svært viktig seier for Økokrims videre arbeid i Krekar-saken.

Utdrag fra kjennelsen

¿Lagmannsretten mener det er grunn til å tro at mulla Krekar har hatt og har en sentral posisjon i Ansar al Islam. Retten mener at lederskifte var en formalia for å unngå problemer for Krekar i Europa.

¿Rundt siste årsskifte har han gitt uttalelser blant annet på Internett som kan tyde på at han fortsatt driver rekrutteringsarbeid for Ansar al Islam.

¿Det foreligger flere vitneutsagn fra tidligere medlemmer av Ansar al Islam om at organisasjonen driver med opplæring av soldater til selvmordsaksjoner. To av vitnene fikk selv ordre om å utføre slike aksjoner, men de ble begge pågrepet før de fikk utløst eksplosjonene. De to pågrepne selvmordsaksjonistene har forklart at siktede var en av deres lærere.

¿Det har sannsynligheten mot seg at han ikke har deltatt også i den delen av virksomheten som gjelder planleggingen, organiseringen og utdannelsen av selvmordsbombere og iverksettelsen av selvmordsaksjoner.

¿Ifølge vitneutsagn har siktede uttalt at aksjonene er hellige, Gud vil tilgi. At flere sivile vil dø, er uproblematisk fordi Gud hadde endt deres liv.

¿Samtidig gir han praktiske råd til gjennomføringen av selvmordsaksjoner, og han rettferdiggjør ved henvisninger til Koranen og Profeten at sivile blir drept i slike aksjoner. Hvert enkelt moment og hver enkelt av hans uttalelser kan ikke bedømmes isolert.

¿Lagmannsretten har vurdert det som her er anført, men er likevel kommet til at verken de generelle forhold vitneforklaringene er avgitt under eller de påståtte feil, uoverensstemmelser, manglende kontrollspørsmål, kontakt med fremmede lands etterretningsorganisasjoner og andre innsigelser mot vitneavhørene svekker mistanken i den grad at siktede må løslates.

Førstestatsadvokat Erling Grimstad ønsker ikke å kommentere kjennelsen.

Forsvarer Brynjar Meling er svært overrasket over kjennelsen.

- Vi påkjærer saken til Høyesterett. En slik kjennelse kan ikke bli stående i en rettsstat, sier Meling til TV 2 Nettavisen.

Lagmannsretten mener det er grunn til å tro at mulla Krekar fremdeles er leder i Ansar al-Islam, og at han har mevirket til terrorvirksomhet mot sivile mål. Borgarting lagmannsrett går imot kjennelsen fra Oslo tingrett. Ved 15-tiden tirsdag avgjorde lagmannsretten at det er skjellig grunn til å mistenke Krekar for punktene som Økokrim har siktet ham for.

Krekar ble arrestert i sitt hjem fredag 2. januar i år. Økokrim siktet ham da for medvirkning til planlegging av to selvmordsangrep i Nord-Irak i 2002 . I tillegg mente Økokrim at Krekar gjennom internett hadde oppfordret til terrorvirksomhet.

Ble sittende
Mandag 5. januar mottok Økokrim en knusende kjennelse i Oslo tingrett. Økokrim anket kjennelsen og Krekar ble sittende på oppsettende virkning.

Etter nederlaget har Økokrim lagt tidligere hemmelige dokumenter på bordet i håp om å få en varetektfengsling av mulla Krekar. Dette ser nå ut til å ha lyktes.

Beskytte vitne
Grimstad sa etter tingrettens behandling at han i utgangspunktet ikke ønsket å gjøre dette, blant annet fordi han fryktet for vitnenes liv.

Den siste uken har det også blitt kjent at Krekar ble omtalt som leder for Ansar al-Islam under et debattprogram på arabiske Al-Jazeera i desember. Lagmannsretten sier i dagens kjennelse at det er grunn til å tro at Krekar fremdeles er leder for organisasjonen.

- Saksbehandlingsfeil
Forsvarer Brynjar Meling mener at lagmannsretten har lent seg alt for mye på Økokrims framstilling av saken, og ikke tatt hensyn til forsvarets innsigelser. Dette går på vitnenes troverdighet, og formelle mangler ved avhørene i Irak.

- Lagmannsretten har vært unøyaktig. Det er et vesentlig skille på å samarbeide med FBI og PUK, sier han.

Meling har også tidligere kritisert Økokrim for å fremlegge en rekke nye dokumenter etter Oslo Tingretts kjennelse mandag 5. januar.

- Mener du dette kan være en saksbehandlingsfeil?

- Helt utvilsomt. Rettssystemet i Norge bygger på prinippet om at alle saker skal behandles i to rettsinstanser. Behandlingen skal skje på like vilkår - det har ikke skjedd her. Økokrim holdt tilbake en rekke dokumenter fra tingretten, fastslår Meling.

Han mener Borgarting Lagmannsrett burde sendt saken tilbake til tingretten for ny behandling - i stedet for å komme med en ny kjennelse. Nå setter han sin lit til Høyesterett.

Usikre forklaringer
Selvom lagmannsretten gir Økokrim medhold i fengsling i fire uker er de kritiske til hvorvidt dokumentasjonen som er fremlagt vil holde til en eventuell tiltale.

"Den usikkerhet som måtte hefte ved vitneforklaringene, og som påpekes av forsvarerens privatengasjerte etterforsker, må eventuelt avklares ved den videre etterforskningen, skriver lagmannsretten."

Her kan du lese hele kjennelsen: Kjennelsen i sin helhet

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft