Gå til sidens hovedinnhold

Krever 3,7 millioner etter denne artikkelen

Morgan Andersen hevder den har kostet ham jobben.

OSLO TINGRETT (NA24): Idrettsprofilen Morgen Andersen har saksøkt Aftenposten for 3,7 millioner kroner. Tirsdag møttes de i retten.

- Denne saken er en ærekrenkelsessak. Det er en påstand fra saksøkers side om erstatning og etter rettens skjønn handler saken om oppreisning. Det sentrale i saken er om det foreligger en rettsstridig ærekrenkelse. Saksøker mener at de krenkelsene som han er utsatt for er usanne og uansett om de skulle være sanne er de utilbøyelige, sier dommer i saken, Hanne Sofie Bjelland, under rettssaken tirsdag.

Bakgrunnen for søksmålet er en artikkel med overskriften «Ny millionutbetaling granskes» som Aftenposten publiserte i desember 2011. I artikkelen påsto Aftenposten at Andersen sto bak en avtale FFK gjorde med selskapet Sport Invest GmbH i forbindelse med overgangen til Abgar Barsom.

- Denne artikkelen den innebefatter en påstand som er rimelig bombastisk, om at Morgan Andersen har inngått en avtale som er et sveitsisk firma som ligner veldig på den såkalt Piiroja-avtalen. Dette bestrides, sier Rune Gaustad, som er Morgan Andersens advokat.

- Artikkelen graver opp ting fra langt tilbake i tid, putter det i en kontekst mot Andersen og påstår at det er gjort en avtale. Det er ganske bastante påstander om at dette er det Andersen som har gjort, sier Gaustad.

Saftig krav
Andersen, som blant annet har vært sjef i Lyn og Fredrikstad Fotballklubb, mener saken er injurierende. Tidligere har han uttalt i media at saken til Aftenposten skal ha kostet han jobben og at flere av hans investeringer har stått i fare, og han mener at saken har skapt problemer for hans familie.

Andersen benekter å ha noe å gjøre med den avtalen Aftenposten skrev at han er innblandet i.

Andersen har levert inn et tredelt krav om oppreisning og erstatning:

  • Inntil 1.278.000 kroner i erstatning for tap.
  • Inntil 1.000.000 kroner i erstatning for fremtidige tap.
  • Inntil 1.500.000 kroner i oppreisning for ikke-økonomisk tap

Selv mener Aftenposten og deres prosessfullmektig Jon Wessel-Aas at de ikke har gjort noe som skulle medføre erstatningsansvar overfor Morgan Andersen, ifølge Aftenposten.

- Feilaktige påstander
- I denne artikkelen er det fremsatt en del påstander, de er fremsatt som såkalte faktapåstander. Det finnes også en del vurderinger som er gjort i denne artikkelen, men det er en del faktapåstander. Og det er verdt å merke seg i denne rettssaken, sier Gaustad.

Han ramser deretter opp de påstandene i saken han mener er feilaktige.

1. «En av de siste tingene han gjorde som FFK ansatt var å inngå en avtale som umiddelbart kan minne veldig om Piirajo-avtalen.» skriver Aftenposten.

- Påstanden er usann. Morgan Andersen har ikke inngått en slik avtale. Det er opp til motparten å dokumentere, sier Gaustad.

2. «(..) ble sittende til 1 april påfølgende året.», skriver Aftenposten.

3. «Var leder i NISO og endte i personalsak, som endte med dom i lagmannsretten.», skriver Aftenposten

- Med respekt for at jeg ikke skal være presiserende så er det i beste fall en særdeles forvrengning og forenkling av et helt annet faktum. Hvordan dette forstås det dette opp til den normale borger å avgjøre. Dommen det her siktes til er en dom med tvist om avslutning av et arbeidsforhold, sier Gaustad.

4. «Den til nå ukjente avtalen skal etter det Aftenposten erfarer være inngått i forbindelse med kontrakten Adgar Barsom inngikk med Fredrikstad noen uker i forveien (..)», skriver Aftenposten.

5. Under fakturaen: « Her er avtalen fra mars 2008 som Fredrikstads daværende adm.dir. Morgan Andersen, inngikk med et svensk firma verdt en million norske kroner».

- Nå var ikke dette et svensk firma. Så det er sikkert en skrivefeil, men det tåler vi. Morgan Andersen har ikke inngått noen avtale. Faksimilen viser ingen avtale, men en faktura. Og det er ikke på noen måte lagt fram for Aftenposten dokumentert at det foregikk noen avtale, sier Gaustad.

Felt av «pressepolitiet»
Aftenposten er allerede felt for artikkelen i Pressens Faglig utvalg.

De mente at avisen hadde brutt god presseetikk. Avisen ble felt for punkt 4.14, hvor det heter at «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

I tillegg ble de felt for punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.»

Det er satt av tre dager til saken i tingretten. Flere personer med tilknytning til Fredrikstad Fotballklubb er innkalt som vitner i saken.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken