Gå til sidens hovedinnhold

- Krever at det settes handling bak de fine ordene

I Norge har vi Nullvisjon for drepte i trafikken. Men i Sverige har de dobbelt så strenge krav.

I Norge er det en politisk grunnstein i samferdselspolitikken som blir kalt Nullvisjonen, som ble vedtatt i forbindelse med Nasjonal Transportplan fra 2002, som sier at målet er et transportsystem der det ikke er tap av liv eller skader med varig skade.

Les også: - Nullvisjonen er det eneste riktige

Men til tross for at politikerne har dette klare målet, vedtas det fortsatt utbygging av hovedveier i Norge uten midtdelere. I februar i godkjente Stortinget at både deler av E39 og E6 skulle bygges i tofelts vei uten midtdelere, som i praksis eliminerer risikoen for frontkollisjoner.

40 prosent dør i frontkollisjoner
Organisasjonen Nei til Frontkollisjoner har sett på statistikken så langt i år, og konkluderer med at 48 personer har mistet livet i frontkollisjoner på norske veier. Det er over 40 prosent av alle dødsfall på norske veier så langt i år.

I tillegg til de drepte, har 102 personer blitt hardt skadet, og 589 lettere skadet.

- Kunne vært forhindret
Ifølge organisasjonens leder, Geirr Tangstad-Holdal, kunne mange av disse ulykkene ha vært forhindret.

- Hadde vi evnet å bygge langt flere km med møtefrie og sikre veier hadde tallet kunne vært langt lavere, sier han i en pressemelding.

I Sverige har de en tommelfingerregel som sier at de sparer et liv i året per 50 kilometer med møtefri vei, og de bygger ut over 200 kilometer av denne typen vei i året. I Norge ble det til sammenligning bygget ut 25 kilometer møtefri vei i fjor.

I de første fire årene av Nasjonal transportplan for 2010-2013 er det planlagt at det i snitt skal bygges rundt 37 kilometer møtefri vei.

Dobbelt så strenge regler
Noe av bakgrunnen for de store endringene, er at reglene i Sverige og Norge er vidt forskjellig. I Sverige er det et krav om at en vei skal ha midtdeler hvis gjennomsnittstrafikken er på over 4000 biler i døgnet (årsdøgnstrafikk/ÅDT). I Norge er det samme tallet 8000 biler i døgnet.

- Vi i Nei til Frontkollisjoner vil ha de samme sikkerhetskravene på norske veier, som de har i Sverige. Nemlig en grense på 4000 ÅDT for å få etablert sikre og møtefrie veier, og da ville tallet på drepte og hardt skadde gå ned med 65-70 per år. Vi begynner nå å miste tålmodigheten ovenfor myndighetene og deres evne til å gjøre en mer aktiv innsats for å redde menneskeliv på veien, sier Tangstad-Holdal.

En av hovedårsakene til at Svenskene klarer den raske utbyggingen, er at de i utgangspunktet har bygget mye bredere veier enn i Norge, noe som fører til at det har vært enklere å bygge midtdelere uten større endringer på veiene for øvrig.

- Vi krever nå at det settes handling bak de fine ordene til nullvisjon på veien. Bevilgningene må prioriteres bedre slik at man får flere kilometer med møtefrie og sikre veier som vi vet redder liv. Hvis ikke finnes det snart ikke noe troverdighet igjen når nullvisjonen neste gang blir trukket fram i festtalene, avslutter daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal.

Mener fart er viktigst
Statssekretær Lars Erik Barnes i Samferdselsdepartementet har tidligere sagt til Nettavisen at de ikke ønsker å sette noe årstall da nullvisjonen skal være innfridd, men at det viktigste tiltaket for å oppnå nullvisjonen ikke er møtefrie veier, men å få ned farten.

Kommentarer til denne saken