Gå til sidens hovedinnhold

Krever at krisesentrene styrkes

Kvinner blir avvist ved krisesentre som ikke har plass til dem. - Uhørt, mener Solveig Horne i Frp.

- Dette er helt uholdbart. Alle som trenger krisehjelp skal få det, sier stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp) til Nettavisen torsdag.

Les også:Ikke plass til kvinner i krise

Fra 1. januar ble det lovpålagt at alle kommuner skal ha krisesentertilbud. Kommunene har nå ansvaret for krisesentrene, og er pliktet til å opprettholde gode tilbud.

- Med den nye loven har Stortinget i utgangspunktet styrket krisesentrene, men når kvinner blir avvist svekker det hele intensjonen med loven.

For lite plass
Det ble onsdag kjent at Romerike Krisesenter er et av mange sentre som sliter med for lite plasser og må avvise kvinner. Turid Myklebust er dagarbeider ved krisesenteret og understreker at det er en vanskelig situasjon, men at ingen sendes hjem.

- Uansett så sender vi ingen hjem når de kommer til oss. Da kontakter vi andre krisesentre i nærheten, og ordner en midlertidig plass for dem der, sier hun.

Dette er likevel ikke en ideell løsning, og Myklebust ønsker at krisesenteret får større plass.

- Det er klart at det er en belastning på kvinnene som ikke får plass dit de kommer. Men det er eneste løsning når det er fullt.

Blir boende for lenge
Tove Smaadahl, daglig leder i Krisesentersekretariatet, tror problemet med fulle krisesentre er at mange kvinner blir boende på senteret for lenge.

- Det ideelle er at ingen blir boende på krisesenteret lenger enn tre måneder. Etter så lang tid skal det være kartlagt hjelpebehov og satt i gang tiltak. Dette bør fungere som en hovedregel, sier hun.

Men for å få til dette legger Smaadahl ansvar på kommunene. Hun mener de må stille med overgangsboliger, slik at kvinnene har et sted å bo etter å ha vært på krisesenteret.

- Dette er kommunenes ansvar, og ingen andres! Dette står i den nye loven, og det er viktig at det brukes midler på dette nå.

Legger ansvar på Lysbakken
Solveig Horne i Frp mener at saken er barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakkens ansvar.

- Han må påse at det er penger til å opprettholde det tilbudet som kommunene er lovpålagt å tilby.

Staten har 80 prosent av finansieringsansvaret, og har satt av 45 millioner kroner til krisesentrene.

- Viktig med samarbeid og planlegging
Ifølge Wenche Holmberg Nielsen, daglig leder i Norsk Krisesenterforbund, er dette for lite. Hun mener det må brukes mer midler på dette, og håper det vil utvikle seg i riktig retning.

- Siden krisesentrene er akutte mottak vil det hele tiden variere på plassen. Derfor er det viktig å planlegge for både topp- og bunnperioder, sier hun.

Hun legger vekt på at det må være et godt samarbeid både mellom krisesentre og mellom krisesentre og kommunen.

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken

Kommentarer til denne saken