Gå til sidens hovedinnhold

Krever at norske veier får krisepakke

Mener norske veier trenger fire milliarder til vedlikehold.

Fremskrittspartiet krever fire milliarder kroner i strakstiltak for å utbedre landets veier.

– Det er et enormt behov for vedlikehold av veinettet, bruer og tunneler. Det er avgjørende å få på plass en krisepakke for norske veier, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fremskrittspartiet foreslår nå en ekstrabevilgning på tre milliarder kroner til veinettet og en milliard til bruer og tunneler.

I oppløsning
– Vårløsningen har for alvor demonstrert at deler av veinettet praktisk talt er i ferd med å gå i oppløsning. Folk som ferdes på veiene risikerer nå både bil og helse som følge av den dårlige standarden, sier Fremskrittspartiets talsmann.

– Til tross for at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gjentatte ganger har hevdet at veiene blir bedre, har veidirektør Terje Moe Gustavsen sagt at «samlet sett så har det blitt verre i den tiden jeg har vært her». Det avslører krisetilstanden norske veier er i, hevder Hoksrud.

Sikkerheten
– Regjeringen hevder å ha stoppet forfallet, men virkeligheten på veinettet viser et helt annet resultat. Den siste vinteren har utsatt veiene for harde påkjenninger og har avslørt hvor dårlig forfatning de er i, sier Hoksrud.

– Vi vet også at det økende forfallet både medfører større utgifter til reparasjon av bilparken, samtidig som det også innebærer at trafikksikkerheten forverres. Det viser alvoret i situasjonen når Statens vegvesen har advart syklister mot å sykle på veiene på grunn av at veiene er så dårlige, poengterer Hoksrud.

Til hele landet
– Dette kan ikke fortsette. Det må komme på plass penger til strakstiltak på veier, bruer og tunneler over hele landet. Frp foreslår å fordele de fire ekstra milliardene til alle fylkene, både til riks og til fylkesvegnettet, sier Fremskrittspartiets samferdselspolitiker.

– Regjeringens viktigste tiltak mot vedlikeholdsetterslepet ser ut til å være å redusere fartsgrensene på en rekke veistrekninger utenfor tettbebygd strøk med ti kilometer i timen for å hindre trafikkdødsfall. Å måtte ty til fartsreduksjoner er nærmest en fallitterklæring fra regjeringens side, mener Bård Hoksrud.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken