Mandag øker Ruter prisene på kollektivtransport i Oslo og Akershus – igjen. Det er ikke Natur og Ungdom særlig fornøyd med.

- Dette blir å gå helt feil vei, og det gjør det vanskeligere for ungdom og studenter å etablere gode og miljøvennlige reisevaner, sier Ola Elvevold, leder i Natur og Ungdom, til Nettavisen.

Nå øker prisene - igjen

Ønsker makspris
Natur og Ungdom krever en makspris på 200 kroner for alle månedskort i alle fylker. Ifølge Elvevold er dette en rimelig pris, som vil bidra til å gjøre kollektivtransporten attraktiv.

Han mener Ruters argumenter om at punktlighet er viktigere enn pris, er merkelig, og at det er flere faktorer som spiller inn.

- Naturligvis er det viktig at bussen, trikken eller banen er til å stole på, at den er punktlig. Men vi vet også at en annen viktig faktor er prisen.

Ifølge Elvevold har Natur og Ungdom samlet inn 10 000 postkortunderskrifter for makspris som ble overlevert til regjeringen i fjor vår. I tillegg er det 18 000 underskrifter i organisasjonens Facebook-gruppe, som er for makspris i kollektivtrafikken.

En av de dyreste fylkene
I Oslo koster studentkortet nå 340 kroner, mens det i Akershus og Oslo koster 800 kroner.

Elvevold forteller at Vest-Agder opererer med en pris på 460 kroner for studenter, og er et såkalt «verstingfylke», mens fylker som Hedmark og Troms har innført makspris på 200 kroner.

- Sammenlignet med «verstingfylkene» er jo ikke tilbudet i Oslo aller verst, men det ligger fortsatt altfor høyt. Mellom fylker er det en variasjon fra 200 til 450 kroner på studentkortene, og sånn sett ser vi jo at økningen i Oslo ligger i den øvre del av skalaen.

Elvevold påpeker at prisen på 800 kroner for studentkort i Oslo og Akershus er det aller dyreste tilbudet for studenter.

Triste konsekvenser
- Den prisøkningen vil helt klart være med på å gjøre kollektivtransporten mindre attraktiv. Samtidig kan det være med på å lede til at den nye generasjonen vokser opp med det inntrykket at buss og trikk er lite attraktivt, dyrt og ikke konkurransedyktig i forhold til det å kjøre bil.

Elvevold synes dette er svært trist, og er spent på å se om dette vil få noen umiddelbare effekter.

- Jeg håper på det, og syns det er rart hvis det ikke får det, sier han.