En gruppering bestående av ti dedikerte supportere har fremmet forslag til årsmøtet om at Brann må utrede muligheten for flere ståplasser, skriver BA. Teksten lyder slik:

«Administrasjonen i SK Brann skal utrede mulighetene for å innføre et nytt ståfelt på Brann Stadion, både praktisk og i forhold til regelverk. Arbeidet bør skje i samarbeid med supportergrupperinger og NFF».

- Lite attraktive plasser
Branns Dag Frode Algerøy opplyser til BA at det i dag finnes cirka 1200 ståplasser på Stadion.

Disse er lokalisert nederst langs ene halvdelen av den gamle hovedtribunen, som nå går under sponsornavnet NextGenTel-tribunen.

- Det er jo ståplasser i og for seg, men det er veldig lite attraktive plasser, sier Erlend Vågane, talsmann for supportergrupperingen.

De ønsker prinsipielt ståplasser på supporterfelt, noe som i Branns tilfelle betyr Frydenbø.

- Ja, det er jo det som er det mest aktuelle alternativet, selv om vi ikke har tatt det inn i teksten, sier Vågane

- NFF vil stramme inn
I tillegg til dårlig sikt og begrenset kapasitet, argumenterer supporterne med at NFFs regelverk i fremtiden ikke vil godkjenne dagens ståplasser, blant supporterne ofte omtalt som «T-feltet».

- Samtidig ønsker NFF å stramme inn på praksisen med å stå på sittetribuner, som i dag er vanlig på store deler av Frydenbøtribunen. Flere grupper av Branns trofaste publikum ønsker muligheten til å stå, slik man hadde før Store stå ble revet i 2006, skriver supporterne i begrunnelsen.

Vågane & co. lister opp flere fordeler med et nytt og bedre ståfelt:

*Syngende supportere kan stå samlet, og dermed skape bedre stemning.

*Det blir lettere for tilskuere å treffe og ta med seg kjente på kamp.

*Kapasiteten kan økes, slik at flere får se storkampene.

- Hvorfor er det så viktig for dere å stå? Kan dere ikke sitte?

- Hehe! Det strider mot all god supporterkultur å sitte. Både estetisk og rent praktisk. Hele stemningen blir noe helt annet når du kan stå, hoppe danse og veive med flagg. Det er et viktig prinsipp, fastholder Brann-patrioten.

Denne saken er hentet fra BA.NO