Gå til sidens hovedinnhold

Krever stans i Oslo havn

Bellona krever at miljøvernministeren stanser mudringsprosjektet i indre Oslo havn inntill de juridiske ansvarsforholdene for det miljømessige resultatet er avklart.

En million kubikkmeter sterkt forurenset leire skal graves opp fra bunnen i indre Oslo havn. Det tilsvarer rominnholdet i åtte og en halv gang Oslo Plaza.

Så skal den giftige leiren dumpes i sjøen ved Langøyene, midt i et område som brukes til bading og båtliv av hele Oslos befolkning

- For det første så fastslår vi at det som er i ferd med å skje i Oslo havn er i strid med alle forutsetninger som lå til grunn da prosjektet ble startet for ti år siden, sier Frederic Hauge i Bellona.

Erfaringene fra andre mudringsprosjekter viser at det dannes ett nytt og sterkere forurenset lag på bunnen etter at leiren er gravd opp. Samtidig forutsetter Statens Forurensingstilsyn, som har godkjent prosjektet at sjøbunnen blir ren etter mudringen.

- I det vi nå har fått dokumetert fra havnevesnet så sier de at de vil ikke garantere at dette skjer. Og det er åpenbare brudd på forutsetningene for den offentlige bevligningen, sier Hauge.

- Inntill det er klar at dette er et miljøprosjekt og ikke et rent mudringsprosjekt, blant annet for å øke verdiene av eiendommene til Oslo Havn, så må dette prosjektet stanses.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken