Fylkeslederen for Sogn og Fjordane Ap, Nils P. Støyva, vil først og fremst ha svar på hvorfor gigantlinja ble klistret inntil bebyggelsen i Eikefjord.

- Det kan se ut som om kraftlinjetraseen i Naustdal og Eikefjorden ikke har blitt endret ut fra et helhetshensyn, men av hensyn til enkeltinteresser, sier Støyva.

Les saken i Firda her

I strid med anbefalingene
Han og Sogn og Fjordane Arbeiderparti forlanger nå å få vite hva som lå til grunn da Olje- og energidepartementet bestemte at den store 420 kV kraftlinja gjennom fylket skal bygges like forbi bebyggelsen i Eikefjorden - strid med anbefalingene fra kommunene Naustdal og Flora, fylkeskommunen og fagetaten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De to kommunene og flertallet i fylkesutvalget ønsket å få linjen lagt lengst mulig opp mot fjellene, mest mulig vekk fra folk, men uten å bli hørt, og uten å få en skikkelig forklaring på hva avgjørelsen bunnet i.

- TV 2 hevdet tirsdag at det kan ha blitt tatt hensyn til lokale innspill fra grunneiere og andre. Det kan se slik ut, sier Støyva.

Han registrerer at Sps gruppeleder i fylkestinget, Jenny Følling, sier at det er en fordel å ha statsråden, men han forteller at spekulasjoner er vanskelig.

Ikke fornøyd med departementets svar
At det vil bli vanskelig å få endret trasévalget gjennom Naustdal og Flora er han overbevist om, men fylkeslederen vil ha vurderingene bak departementets trasévalg på bordet.

- Selv om en valgte å følge den eksisterende linjetraseen gjennom Naustdal, fantes det mulige traséalternativer utenom Eikefjord sentrum. Jeg forstår at eikefjordingene protesterer. Det svar vi har fått fra departementet er ordet «helhetsvurdering». Ikke noe mer, sier han.

Støyva ser ingen grunn til å stille spørsmål ved traséavgjørelsen i Gaular.

- Førde, Gaular og fylkeskommunen støttet alle det linjevalget som ble tatt sør for Moskog. Påstandene om at eiendommen til Sps Jenny Følling skulle skjermes, er fullstendig grunnløs, sier han.

Stiller seg avvisende til kritikken
Firda har vært i samtaler med flere av Sp-politikerne som er beskyldt av TV 2 for å ha påvirket avgjørelsene om å flytte linjetraseen. De stiller seg alle kritiske til hvordan saken er blitt framstilt.

Jenny Følling avviser TV 2-kritikken, men forstår at tidligere oppslag om hennes rolle i kraftlinjesaken er vanskelig å renvaske seg fra.

Jeg har ikke jobbet i kulissene for egen personlig vinning i denne saken. Det skal man ikke gjøre i politikken, og det har jeg heller ikke gjort, sier Sp-politikeren, som mener TV 2 ikke har nevnt de demokratiske prosessene som har ligget til grunn for vedtaket i Gaular.

- Usannheter og fakta
- Jeg forstår at folk reagerer når TV 2 har blandet sammen usannheter og fakta i en svær røre.

Det sier Jan Herstad, som viser til at det er flere feil i TV-kanalens innslag som ble vist tirsdag kveld.

- For det første har ikke Borte Moe endret trasévalget for Naustdal slik det ble framstilt i saken, sier Herstad, som også avviser at han har prøvd å påvirke prosessen i sin favør.

Sammenligner med Hotel Cæsar
Kjell Humlestøl ble også fremstilt som en av de sentrale personene i påvirkningen når det gjaldt å flytte linjetraseen. Også han er kritisk til framstillingen av saken.

- Når jeg ser hva TV 2 har laget sak av i går, så kan Hotel Cæsar nesten få rom i nyhetssendingen, sier Humlestøl, som hevder at han ikke har hatt noe med trasévalget å gjøre.

Les flere saker i Firda her