Oslo (NTB-Johan Falnes/Peter Tálos): Regjeringen mener at færre og større politidistrikter likevel skal resultere i mer synlig lokalt politi og økt trygghet for folk flest. Opposisjonen er avventende.

Norge skal i framtida ha tolv politidistrikter. Antall tjenestesteder skal også ned, men det endelige antallet er ennå ikke avklart. Statsminister Erna Solberg (H) var synlig begeistret og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) stolt gestikulerende da de sammen med Venstres Iselin Nybø la fram forslaget til ny politireform tirsdag kveld.

I dag er det 27 politidistrikter i Norge. Men denne organiseringen har ikke vært effektiv nok, ifølge Anundsen.

– Det handler om hvilken trygghet vi som borgere skal føle, sa han og la fram det som har fått navnet Nærpolitireformen.

Les også: Dette er oppgavene politiet skal få slippe

Service og trygghet

Politireformen lover bedre service for publikum. I avtalen heter det blant annet at 95 prosent av alle nødanrop skal besvares innen 20 sekunder. Minst 90 prosent av oss skal ha maks 45 minutter å kjøre til nærmeste tjenestested. Hver kommune skal ha minst én fast politikontakt, og bosetningsordninger for tjenestemenn skal få tilbake politimannen som bor nabolaget og alle kjenner.

Det blir også lagt inn krav til responstid fra politiet.

Statsminister Erna Solberg innledet med at den foreslåtte politireformen skal skape robuste politifaglige miljøer over hele landet. Målet er «økt politikraft i alle politidistriktene». Til sjuende og sist handler det om trygghet, mener hun.

– Trygghet til å vite at politiet kommer når vi trenger dem, at de har evne til å oppklare og ressurser til å forebygge kriminalitet.

Håper på innspill

Sammen har Høyre, Frp og Venstre flertall på Stortinget og kan slik sett banke reformen gjennom slik den allerede er utformet. Likevel håper både regjeringspartiene og Venstre at flere partier på Stortinget vil slutte seg til reformen eller komme med fornuftige innspill til endringer.

– Dette er ikke rammer som er meislet i stein for evig tid, men noe vi tre partiene er enige om og mener er riktig. Men betyr ikke at det ikke kan gjøres endringer eller at det kommer gode innspill underveis, sier Anundsen.

Han ser det er enkelte temaer i forslaget som kan bli mer problematiske enn andre for opposisjonen, men vil ikke utdype hvilke områder dette skal være.

Les også: Her er den nye politireformen

– Sentralisering

Både Senterpartiet og KrF uttrykte skepsis til reformen. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener den nye politireformen svekker politiets tilstedeværelse i lokalmiljøene.

– Ut ifra det jeg leser, vil det være fullt mulig for politimesteren å legge ned mindre lensmannskontorer. Det betyr en massiv sentralisering av politiressursene, sier Ropstad til NTB.

Senterpartiets Jenny Klinge mener man ikke kan legge ned lensmannskontorer og samtidig kalle reformen en «nærpolitireform».

– Vi frykter at reduksjonen av antallet politidistriktene vil skape en egen dynamikk som fører til mange nedlagte lensmannskontor, sier Klinge.

Leder i justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) ville ikke si noe konkret om forslaget, ut over at både avtalen mellom regjeringen og Venstre skulle leses nøye, like som selve forslaget når det kommer.

Fornøyd med strukturen

Venstres Iselin Nybø sier partiet er godt fornøyd med distriktsstrukturen i den nye politireformen. Hun pekte blant annet på at det er viktig at lokalsamfunnene blir hørt før lensmannskontor legges ned.

– Kommunene som blir berørt av at lensmannskontor legges ned, skal kunne påklage en slik avgjørelse. Og så er det viktig for oss at det til sjuende og sist skal være et politisk ansvar. Folk skal vite hvor de skal ta med fakkelen dersom de skal gå i fakkeltog, sa hun. (©NTB)