OSLO (Nettavisen): Tid er som kjent penger, men tjenester kan også byttes mot tjenester. Det er grunnprinsippet i tidsbankordningen, som vokser i omfang i flere land. Storbritannia er et av landene der en rekke organisasjoner har satt dette i system.

- Stimulere til frivillighet
KrF-leder Knut Arild Hareide mener tidsbankordningen og såkalte frivillighetsavtaler kan være en tredje vei i den norske velferdsdebatten, som gjerne handler om omfanget av skattelegging og omfanget av stat.

- Et viktig tiltak for å stimulere til frivillighet kan være en tidsbank etter modell fra Storbritannia, sier Hareide til Nettavisen.

Norge i verdenstoppen
Den frivillige innsatsen i Norge er stor, helt i verdenstoppen. I fjor utførte 115.000 frivillige årsverk en innsats som ville ha kostet samfunnet 60 milliarder kroner om noen skulle ha betalt for det. Men tidsbankordningen har ennå ikke fått fotfeste i Norge, selv om den ble prøvd ut da Frivillighetssentralen så dagens lys.

Ønsker velkommen
- Men kommer det, vil det være et velkomment initiativ, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge, til Nettavisen. Hun er glad for alle politiske innspill som setter frivillighetsarbeidet på dagsorden.

- Det er alltid interessant å lære av andre og se hva andre har suksess med, men initiativet må komme nedenfra, sier hun.

Frivillighet Norge, som består av mer enn 280 medlemsorganisasjoner, har før stortingsvalget kjørt en stor kampanje der de forteller om hva de driver med:

- Vi vil gjerne at stortingspolitikerne lytter mer til de frivillige stemmene. Bare 5 prosent er med i et politisk parti, mens 84 prosent er med i en frivillig organisasjon, sier Brekke.

- Setter frivillighet i system
Konseptet for tidsbankordningen KrF-lederen snakker om er enkelt: Om du bidrar som frivillig i en time, kan du hente ut denne timen i form av hjelp fra en annen frivillig. I Storbitannia finnes det et bredt spekter av tjenester innen alt fra snømåking, barnepass, datahjelp, handling til pasientvenner.

- Tidsbank er en slags valuta, et konsept som setter frivillighet i system, og engasjerer folk på tvers av generasjoner, sier Hareide.

Tidsbank er en slags valuta, et konsept som setter frivillighet i system

Tidsbanker finnes i 40 land, og bare i Storbritannia finnes det 279 tidsbanker.

- Dette kan være en fornyelse av våre egne frivillighetssentraler, eller det kan opprettes som pilotprosjekt i noen kommuner, mener KrF-ledren.

Han er opptatt av at frivillige og ideelle organisasjoner bygger tillit mellom mennesker, motiverer til innsats, mobiliserer skaperkraft og omsorg og representerer tradisjoner og kunnskap. Det er dette som ifølge Hareide utgjør den tredje vei i samfunnet mellom stat og marked.

Vil stimulere med skattefradrag
For å stimulere og legge bedre til rette for ideell sektor, vil KrF øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50.000 kroner for privatpersoner og til 100.000 kroner for bedrifter. KrF vil også gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter.

I Storbritannia har myndighetene inngått en såkalt frivillighetsavtale som åpner for at frivillige og ideelle organisasjoner kan be om hjelp fra ansatte i offentlig og privat virksomhet som har undertegnet avtalen. Det kan være til stor hjelp å - fra tid til annen - kunne benytte kompetanse som allerede finnes i offentlig sektor eller næringslivet, mener Hareide og KrF.

VIDEO:Se video om Rushey Green Time Bank her.

HTML EMBED

Edgar Kahn, som etablerte Time Dollars og grunnla stiftelsen TimeBanks i USA, er en av tidsbankbevegelsens fremste ambassadører. Han forklarer systemet slik:

- Timebanking er på en måte penger, men spør deg selv hva penger gjør - de setter tilbud og etterspørsel sammen. Timebanking setter tilbud og etterspørsel sammen på en annerledes måte, for det er skjulte verdier i et samfunn, uttalte Edgar Cahn i et intervju i forbindelse med et besøk i Hull i fjor.

Se intervjuet på YouTube her.

- Timebanking henter ut disse skjulte verdiene i et samfunn og kobler dette mot de skjulte behovene, behovene for selskap, behovet for å få skyss, behovet for å lufte hunden mens man er på sykehuset, sier Cahn og peker på at tidsbankordningen også kan bidra til å skape ny virksomhet og nye behov.

Les også:Uverdig valgkamp - gjesteredaktør Knut Arild Hareides kommentar

VALG 2013:Følg valgkampsnakket på Nettavisens liveblogg her.

HTML EMBED