Diskusjonen rundt paragraf 155, den såkalte HIV-paragrafen, tilspisser seg. Stadig flere organisasjoner mener paragrafen diskriminerer, og FNs eget organ UNAIDS ber alle land fjerne den.

- Den virker mot sin hensikt. Mange HIV-positive lar være å fortelle om sin smitte i redsel for hvordan paragrafen kan bli brukt mot dem. HIV-positive kriminaliseres for å ha et seksualliv, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til Aftenposten.

Slik loven er nå, kan en HIV-positiv straffes av lovverket dersom han eller hun har ubeskyttet seksuell omgang, uavhengig om det skjer med vilje eller uaktsomhet, og uavhengig om partneren blir smittet elle rikke. Trettebergstuen mener det er uholdbart at man kriminaliserer smittede på denne måten.

- Uansett kan man ikke bruke straffeloven som smittereduserende tiltak. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det er økning i antall nysmittede. Det er informasjon og kunnskap som er veien å gå for å få redusert smitteomfanget, ikke trusler om straffeforfølgelse, sier Trettebergstuen, som sitter i utenrikskomiteen på Stortinget.

Etter nyttår skal justiskomiteen revidere straffelovens del II og paragraf 155. Et overordnet spørsmål er om det er riktig å definere HIV-smitte som mord, i all den tid man kan leve i 40-50 år med viruset.