Kriminelle nettverk har gått fra å være spesialiserte, til å bli multikriminelle konsern, skriver Aftenposten.

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI mener organisert kriminalitet her til lands kan stå for en omsetning på hele 10 milliarder kroner.

- Halvparten av all organisert kriminalitet foregår i lovlige organisasjonsformer som MC-klubber og næringsliv, den andre halvparten i ulovlige organisasjonsformer som kriminelle nettverk, sier han til avisen.

Både Kripos og statsadvokat Jan Glent bekrefter at utviklingen også skjer i Norge. Statsadvokaten mener Norge er et spesielt godt marked for kriminelle, fordi vi er et rikt land.

Østfold politidistrikt har registrert trenden. De oppretter nå en egen enhet som skal bekjempe organisert kriminalitet. Flere nettverk med koblinger til resten av landet, har slått seg ned ved svenskegrensen.