Gå til sidens hovedinnhold

Kriminelle utlendinger får pensjon

Kommer man til Norge og gjør noe straffbart, blir man automatisk medlem av folketrygden.

Oslo (NTB): Utlendinger som kommer til Norge og bryter loven slik at de havner i fengsel i mer enn ett år, blir belønnet med medlemskap i folketrygden. Dermed får de dekket helseutgifter og rett på pensjon.

Et år i fengsel gir folketrygd
Det er regjeringen som i en ny fortolkning av folketrygdloven slår fast at utlendinger som soner dom på minst ett år, automatisk blir medlem i folketrygden, selv om de kom ulovlig til Norge.

Sju av ti straffedømte utlendinger i norske fengsler soner mer enn ett års straff, ifølge Aftenposten.

Dersom de gjør noe som er så alvorlig at straffen blir på minst tre år, får de rett på grunnpensjon fra de fyller 67 år. Tre år i fengsel utgjør 3/40 grunnpensjon, som med dagens satser innebærer en utbetaling på 455 kroner i måneden.

Rett på penger selv utenfor Norge
Kommer de utenlandske kriminelle fra EØS-land som for eksempel Litauen eller Polen, har de i tillegg rett på å få pengene selv om de forlater Norge.

Per januar i år sitter 1001 utenlandske statsborgere i norske fengsler. De utgjør 32 prosent av alle innsatte.

Regjeringens argument for å gi automatisk folketrygdmedlemskap er basert på enkeltsaker tidligere der det har vært uenighet om hvilke rettigheter utenlandske fanger har. Flere har fått nei til sykehusbehandling fordi det ikke har blitt regnet som akutt eller øyeblikkelig hjelp.

Både Høyre og Fremskrittspartiet mener det er helt urimelig å belønne utenlandske kriminelle med medlemskap i folketrygden.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken