En undersøkelse Bank2 har gjort i samarbeid med analysebyrået Respons, viser at få frykter for jobbene sine selv om det pågår en global økonomisk krise. Banksjef i Bank2, Christin Sanders, forteller i en pressemelding at det er mest optimisme på Vestlandet og i Nord-Norge.

- Her sier ni av ti at de i mindre grad eller ikke i det hele tatt frykter at noen i husstanden mister jobben i 2009. Det er godt å se at folk er rasjonelle, for selv om noen må gå fra jobbene sine, vil livet likevel gå videre som vanlig for de fleste, sier Sanders.

I Oslo og Akershus og det øvrige Østlandet er frykten for jobbene størst. Her det omtrent to av ti som i stor eller noen grad frykter for jobben til noen i husstanden.